HSB Göteborg når mål om mångfald

/assets/img/mostphotos/hsb-gbg.jpg
Pressbild: HSB Göteborg
 

Efter flera års arbete har HSB Göteborg nått målet med att andelen medlemmar med utländsk bakgrund ska uppgå till 30 procent. Detta meddelar HSB i ett pressmeddelande.

HSB Göteborg har haft som mål att öka mångfalden bland sina medlemmar. Enligt ett pressmeddelande från HSB tyckte organisationen och kooperationens medlemmar att HSB Göteborg som arbetsplats och medlemsorganisation inte representerade landets olika grupper fullt ut.
– Vi slog då fast det övergripande målet att ”HSB Göteborg ska kunna spegla det samhälle som vi verkar i” och ett uttalat delmål i det arbetet var att öka andelen medlemmar med utländsk bakgrund, säger Freja Bramsen, chef för hållbarhet och utveckling på HSB Göteborg, i pressmeddelandet.


Genom att bland annat starta nya samarbeten och kommunicera mot andra målgrupper har man ökat mångfalden i HSB Göteborg. Det har också byggts bostadsrätter i områden där inte enbart befintliga medlemmar bor eller önskar bo. Nu går det att se att insatserna gett resultat – andelen med utländsk bakgrund i HSB Göteborg ligger nu på 30 procent. År 2018 låg siffran på 28 procent. 
– Det är förstås jättekul att vi har nått det här målet, men det medför också en bredare dialog. Vi är givetvis medvetna om att det finns andra grupper som är underrepresenterade i såväl vår medlemsbas som bland våra medarbetare. Därför fortsätter vi arbetet, för att vidga våra perspektiv och vårt mångfaldsarbete, säger Freja Bramsen. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen