Takläcka i brf – boende får själv betala

/assets/img/mostphotos/6410304-kyrktorn-25.jpg
Gamla stan. Foto: Mostphotos
 

Efter att en bostadsrättsägare i en förening i Stockholm blivit nekad ersättning för renovering efter en takläcka tog denne ärendet till domstol. Nu har Högsta domstolen slagit fast att föreningen inte behöver betala, utan att det är den boende själv som ska stå för omkostnaderna. Detta skriver Svenska Dagbladet.

Att vatten läcker in i bostadshus är inte ovanligt. I många fall leder vattenskadorna till osämja mellan de boende och föreningen då försäkringsbolagen oftast inte står för kostnaderna. Detta skedde i en bostadsrättsförening i Gamla stan i Stockholm för några år sedan då regnvatten läckte in genom taket. Personen som bodde i lägenheten på översta våningen drog igång en rättsstrid mot sin egen förening.
– I det här fallet var det regnvatten som rann in genom yttertaket och ned på en vind med kryphöjd. Läckaget skadade gipstaket i medlemmens lägenhet som ligger direkt inunder vinden, berättar Stig Dahlin som är styrelseledamot i den drabbade föreningen, för Svenska Dagbladet. 


Föreningen skulle byta ut gipsskivan som skadats av vatten i lägenhetens innertak medan den boende själv fick betala spackling och målning. Föreningen uppger för Svenska Dagbladet att de ville följa sina stadgar där det står att "inre underhåll" ska skötas av medlemmarna själva. Föreningen nekade därför personen med lägenheten högst upp i huset ersättning för måleriarbetet i samband med att taket reparerades. 


Efter att tvisten tagits upp i både tingsrätt och hovrätt togs den till slut upp i Högsta domstolen. Där konstaterar domstolen att läckan från yttertaket medförde skador i den privatägda lägenheten och i den del av huset som föreningen ansvarar för. Samtidigt resonerar de att det inte finns någon som orsakat läckaget och det finns inga tecken på vårdslöshet eller bristande underhåll från föreningen. Eftersom det inte finns någon som vållat regnskadan i lägenheten anser domstolen att det var rätt av föreningen att tillämpa den grundläggande principen att inre skötsel av en bostadsrätt ligger på bostadsrättsinnehavaren själv.


I samband med Högsta domstolens beslut påpekar de att läget kan vara ett annat när en förening genomför exempelvis stambyten. Då finns en praxis om återställande även av bostadens inre ytor.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen