Telia får kritik från EU för TV4-affären

/assets/img/p032197001001-945900.jpg
Utanför Europeiska kommissionens högkvarter i Bryssel, Berlaymont-byggnaden. Foto: Etienne Ansotte / © European Union, 2020
 

I samband med att Telia inledde sin planerade auktion av streamingrättigheter för TV4-kanalerna, så valde Com Hem att anmäla förfarandet till EU-kommissionen. Nu har resultatet av kommissionens granskning kommit, och en del kritik riktas mot hur Telia skött affären.

Den 27 januari i år startade auktionen för streamingrättigheter till innehåll från aktören TV4. Efter att en konflikt om rättigheterna ifråga blossat upp mellan tv-leverantören Com Hem och aktören TV4 i slutet av 2019, meddelade TV4 att de hade för avsikt att låta fler förhandla om streamingrättigheterna. Något som Bostadsrättsnytt rapporterade om då. Åtaganden till EU-kommissionen uppgavs ligga bakom initiativet: I och med Telias köp av TV4 ska aktören ha förbundit sig att erbjuda rättigheter för så kallad strömmad tv till minst en aktör på marknaden.

Förhandlingarna skulle inledas igen under första kvartalet 2020, vilket också skedde, i form av en auktion. Samma dag som den startade valde Com Hem att anmäla Telia till kommissionens jurist, en så kallad “Monitoring Trustee”, med uppdrag att övervaka affären; Telias köp av Bonnier Broadcasting där TV4 ingick.

Enligt dokument på EU:s officiella webbsida, ec.europa.eu, innebär rollen som “Monitoring Trustee” till exempel att hjälpa kommissionen att granska avyttringsprocesser (försäljningar), bedöma utvecklingen av sådana processer och utvärdera potentiella köpare. I rollen ska juristen också förhålla sig neutral. 

Anmälan från Com Hem ska vara baserad på att Telia “inkluderat fler rättigheter i auktionen än vad EU-kommissionen avsett, i syfte att låsa in streaming av TV4 ytterligare och begränsa konkurrensen på mediemarknaden”, vilket framgår av ett tidigare pressmeddelande från tv-leverantören.

Och nu har alltså parterna fått ta del av resultatet från granskningen. Ett pressmeddelande från Com Hem har rubriken “Com Hem får rätt av Monitoring Trustee”. I det uppges kommissionen ha kommit fram till att den omfattning som Telia beslutat sig för gällande auktionen av streamingrättigheter för TV4-kanalerna, och som kommunicerats till Com Hem, är felaktig. Vidare framgår att Monitoring Trustee ställer krav på att Telia ska klargöra den korrekta omfattningen av auktionen, både för Com Hem och för “andra budgivare som efterfrågar information i denna fråga”.   

Från Telia låter det däremot annorlunda. Ett pressmeddelande från Telia Company har rubriken “Felaktiga slutsatser om Monitoring Trustees granskning”. Där beskrivs “uppgifter” om att Telia Company ska ha brutit mot sina åtaganden gentemot EU-kommisionen, kopplade till förvärvet av TV4/C More/MTV, som felaktiga. “Monitoring trusteen skriver inte någonstans i sin granskning att Telia har brutit mot åtagandena” står det till exempel. 
– Det Monitoring trusteen har beslutat är att vi ska klargöra vissa detaljer i den pågående OTT-förhandlingen som Telia har bjudit in till, säger Jonas Bengtsson, chefsjurist på Telia Company, i samma pressmeddelande. Det avslutas med en mening om att tvisten kan sluta i Stockholms Handelskammare om inte parterna finner en lösning. Var de “uppgifter”, eller “felaktiga slutsatser”, som lyfts i pressmeddelandet ska komma ifrån framgår inte. 

Bostadsrättsnytt har försökt nå kommissionens jurist, "Monitoring Trustee", men hittills utan resultat. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen