Ny statistik över bostadsinbrott i landet

/assets/img/4586668-sonderslagen-ruta-i-fristadsreservatet-1579706958.jpg
Foto: Mostphotos
 

Den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet visar bland annat att antalet anmälda lägenhetsinbrott i Sverige har minskat.

Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerade nyligen preliminär statistik över anmälda brott i landet under år 2019. Den omfattar anmälda händelser som registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under förra året. Värt att tillägga är att statistiken även innehåller anmälda händelser där en utredning senare kunnat visa att det inte rört sig om brott. 

Bland annat visar statistiken att antalet anmälda bostadsinbrott under 2019 uppgick till 14 600, vilket är en minskning med 14 procent jämfört med år 2018. Inbrott i lägenhet minskade med 16 procent under samma period, från 7 098 ned till 5 984. Samtidigt ökade antalet inbrottsförsök i lägenhet från 1 855 till 1 926.  

Källa: Brottsförebyggande rådet  

Brå är en myndighet som verkar för att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Det står att läsa på myndighetens webbsida.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen