Färre lägenhetsinbrott i norr – men inbrottsförsöken ökar

/assets/img/27393194-dorr-1579707025.jpg
Foto: Mostphotos
 

Antalet anmälda lägenhetsinbrott i region Nord har blivit färre, samtidigt som anmälningarna om inbrottsförsök i lägenhet blivit fler. Det visar den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet.

Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerade nyligen preliminär statistik över anmälda brott i landet under år 2019. Den omfattar anmälda händelser som registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under förra året. Värt att tillägga är att statistiken även innehåller anmälda händelser där en utredning senare kunnat visa att det inte rört sig om brott. 

Bland annat visar statistiken att antalet anmälda inbrott i olika typer av bostäder och fritidshus i region Nord uppgick till 1 932 under 2019. Året innan var antalet 1 854. Antalet anmälda lägenhetsinbrott var 274 under förra året, jämfört med 208 år 2018. I kategorin försök till inbrott i lägenhet var ökningen nära 55 procent i regionen under samma period, från 46 upp till 102.

Källa: Brottsförebyggande rådet

Brå är en myndighet som verkar för att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Det framgår av myndighetens webbsida. 

Not: I region Nord ingår Västerbottens län, Norrbottens län, Jämtlands län och Västernorrlands län. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen