Nya regler och beslut inom området bostad

/assets/img/riksdagshuset-och-riksbron-sett-fran-strombron-foto-camilla-svensk-sveriges-riksdag..JPG
Riksdagshuset och Riksbron sett från Strömbron. Foto: Camilla Svensk/Sveriges riksdag
 

Flera nya regler och beslut som kan påverka de med privatägda bostäder i landet börjar gälla under 2020. En del av reglerna har redan blivit gällande, medan andra börjar tillämpas senare i år.

Den senaste tiden har ett flertal nya beslut och regler som kan beröra boende i privatägda bostäder i Sverige klubbats igenom. Vi har valt att titta närmare på en del av dessa där förändringarna väntas bli verklighet inom kort, eller redan har börjat gälla. 


Tak för uppskjuten reavinstskatt  

I år kommer taket för hur stor reavinstskatt en privatperson får skjuta upp vid bostadsförsäljning att återinföras, vilket tillfälligt togs bort för tre år sedan. Det handlar alltså om en beloppsgräns för hur stor del av beskattningen vid en kapitalvinst från bostadsförsäljning, som en person får skjuta upp. 

Enligt Skatteverkets hemsida blir datumet för återinförandet den första juli 2020. Då höjs också maxbeloppet permanent från 1,45 miljoner kronor till tre miljoner kronor. Här kan du läsa en tidigare artikel om detta. 

Bostadstillägg för pensionärer 

Enligt Pensionsmyndigheten gäller nya regler för bostadstillägget från och med första januari i år. Bland annat har den maximala ersättningen höjts från 5 560 kronor till 6 540 kronor per månad. Taket avseende ersättningsgränsen för den högsta bostadskostnaden som tillägget beräknas på har också blivit högre och sträcker sig nu upp till 7 000 kronor för ogifta och 3 500 kronor för gifta.

Ersättningsgraden har också förändrats, till exempel ersätts nu en bostadskostnad på mellan 5 001 kronor och 7 000 kronor med 70 procent av beloppet. Det framgår av myndighetens hemsida. 

Utöver det rapporterar tidningen Dagens industri (Di) att inkomstgränsen höjdes vid årsskiftet, från 15 000 kronor i månaden till 16 500 kronor efter skatt.


Rot och rut 

På Skatteverkets webbplats finns information om uppdaterade regler för rot- och rutavdrag. Rot avser skatteavdrag för arbetskostnaden om någon anlitas för reparation, underhåll, ombyggnad eller tillbyggnad. Rut är ett skatteavdrag för hushållsnära tjänster, flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning.  

Foto: Mostphotos Foto: Mostphotos

Den första juli 2019 höjdes rutavdraget för personer mellan 18 och 64 år från 25 000 kronor till maximalt 50 000 kronor årligen. Ett maxbelopp som tidigare endast varit aktuellt för de över 65 år. Det sammanlagda beloppet för rot- och rutavdrag per person är fortfarande 50 000 kronor om året. 

Första januari i år infördes ett krav på elektronisk betalning för att få rätt till rot- och rutavdrag. Det nya kravet avser arbeten där betalning skett från och med datumet för införandet. Det är alltså inte när arbetet påbörjades som avgör utan när betalningen för insatsen äger rum.   

Vad som kan räknas som en elektronisk betalning är till exempel kontokort, BankID eller Swish. Det står att läsa på Skatteverkets hemsida. Viktigt är att betalningen innehåller uppgifter om vem som är avsändare, mottagare, vilket belopp det rör sig om och när arbetet betalats. Vidare ska betalningen förmedlas av en betaltjänstleverantör i form av en bank eller ett annat kreditinstitut.  


Attefallshus 
 

Av en artikel från Di framgår att ett nytt beslut gällande Attefallshus är att vänta i januari. 

Attefallshus från Vibostugan, interiör. Pressbild

Tanken är att husen från och med den första mars i år ska kunna uppföras i storleken 30 kvadratmeter. Tidigare var den maximala tillåtna ytan 25 kvadratmeter för den typen av hus.
Här kan du läsa om en brf med Attefallshus, även kallade studiohus. 


Ytterligare 300 miljoner kronor till solceller 

I en artikel på regeringens webbplats, gällande budgetpropositionen för 2020, står att läsa att medlen till investeringsstöd för solceller föreslås utökas med 300 miljoner kronor. Det totala beloppet för satsningar på solceller och energilagring kommer då att uppgå till 835 miljoner kronor. Vidare framgår att budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. 
 
Möjligheten för bostadsrättsföreningar att söka investeringsstödet för installation av solceller infördes i januari 2018, något som Bostadsrättsnytt tidigare skrivit om.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen