Grannsamverkan viktigt även i flerbostadshus

/assets/img/mostphotos/7717014-grannsamverkan.jpg
Foto: Mostphotos
 

Genom att ha en fungerande grannsamverkan kan risken för inbrott minskas med 28 procent, även för de som bor i lägenhet. Detta visar en ny rapport från organisationen Grannsamverkan mot brott som SVT Nyheter tagit del av.


Enligt en ny studie som gjorts av organisationen Grannsamverkan mot brott framkommer det att områden som har grannsamverkan kan sänka risken för vandalism och inbrott. I studien har man tittat speciellt på områden i Kalmar och där kan man se att ett område med samverkande grannar har 28 procent färre bostadsrelaterade brott än platser utan, skriver SVT Nyheter. 
– Det är bättre att förebygga brott än att utreda dem efteråt. Ofta är det värsta med ett inbrott kräkningen av den personliga integriteten. Därför att det bäst att man genom grannsamverkan ser till att inbrottet aldrig sker, säger Nikilaos Kalcidis, kommunpolis i Kalmar, till SVT Nyheter. 


Syftet med att ha en fungerande grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för kriminalitet. Detta görs genom att de boende blir mer uppmärksamma på vilka som rör sig i området och får kunskap i hur man avskräcker tjuvar och hur man skyddar sig mot brott. 


Vill man starta en grannsamverkan i sitt område eller bostadsförening bör först höra med grannarna hur intresset ser ut. Sen utses en kontaktperson i området som blir länken mellan polis eller kommun och de boende. Personerna som bor på platsen får en utbildning av polisen eller kommunen i hur man ökar tryggheten och förebygger brott. Förutom att antalet brott minskar ökar samtidigt de boendes delaktighet i bostadsområdet vilket ger ett ökat förtroende grannar emellan. Detta framkommer av publikationen "Grannsamverkan i flerfamiljshus – en guide" från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen