HD vill att hovrätten prövar tillstånd att sälja bostadsrätt

/assets/img/mostphotos/attunda.jpeg
Utanför Attunda tingsrätt. Foto: Mostphotos
 

Hovrätten valde att inte pröva fall om försäljning av tvistande ex-sambos bostadsrätt enligt sambolagen. Men nu ändrar HD beslutet och meddelar prövningstillstånd då vägledande domar saknas i kategorin. Det framgår av Dagens Juridiks rapportering.

Efter att en kvinna vänt sig till Attunda tingsrätt gällande tillstånd att sälja sin bostadsrätt, i enlighet med 24 § sambolagen, kom rätten fram till att lägenheten var samboegendom. Enligt nättidningen Dagens Juridik ska den vara belägen i Sollentuna, Stockholm. Tingsrätten kunde också konstatera att det pågick en bodelningstvist mellan henne och en tidigare manlig sambo. Mannen ifråga ska dock varken ha bott i bostadsrätten eller haft egendom där.

Vidare hänvisade kvinnan till ett annat tingsrättsärende, där hon bedömdes ha kvarboenderätt i lägenheten. Under det senaste året ska hon, enligt egen utsago, ensam ha stått för alla kostnader knutna till bostaden.

 På dessa grunder ansåg tingsrätten att mannen inte kunde vägra henne en försäljning.

Den tidigare sambon bestred dock ansökan och uppgav att han hade varit bosatt i bostadsrätten, att han under en tid betalat hyra för den, och även förvarar egendom där. Enligt nättidningen var hans krav för att gå med på en försäljning, att köpeskillingen skulle sättas in på en konto som gav honom tillgång till sin del av beloppet vid kommande bodelning. Tingsrätten ansåg emellertid inte att detta kunde tolkas som godtagbara skäl för att förhindra en försäljning av bostadsrätten, och betonade att det inte gick att villkora tillstånd enligt mannens begäran. Därmed fick kvinnan rätt att sälja bostadsrätten.

Hennes tidigare sambo valde då att överklaga beslutet till Svea hovrätt, där beslut fattades om att inte ge prövningstillstånd. Men Högsta domstolen har nu kommit fram till att målet ändå ska prövas av hovrätten, med hänvisning till att det saknas vägledande praxis för hur aktuell paragraf i sambolagen ska tillämpas i fall som detta.

Dagens Juridik uppger Blendow Lexnova som källa i sin artikel.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen