Brf:er i Uppsala störs av stinkande träd

/assets/img/mostphotos/32388481-uppsala.jpg
Uppsala. Foto: Mostphotos
 

Den ser vacker ut, allén längs Timmermansgatan i Uppsala. Men den har skapat problem för de som bor i husen runt om. Träden bidrar nämligen till igensatta stuprännor, skadade fasader och en sur lukt. Detta skriver Upsala Nya Tidning (UNT).

Längs Timmermansgatan i Svartbäcken växer en allé av lindar. På somrarna avger träden en sur lukt som sprider sig till husen som ligger på gatan. Det är honungsdagg från träden som lägger sig som ett klister på husfasader och parkerade bilar. Den klistriga daggen tillsammans med löv täpper igen hängrännor och dagvattenbrunnar, vilket gett upphov till många klagomål hos Uppsala kommun.
– Jag fick till och med en vattenskada på huset efter att hängrännan satts igen. Trädgrenarna ligger dessutom över vår fastighet, vilket de inte får göra, säger Lars Bokström, boende i området, till UNT.


Förra sommarens torra väder gjorde det ännu värre, då klistret la sig överallt. På samma gata finns en bilfirma, som haft problem då daggen klibbar igen bildörrar och lägger sig på lacken. De boende i området och bilfirman menar att kommunen inte beskär träden tillräckligt.
– Det spelar egentligen ingen roll hur mycket man beskär eftersom det inte kommer minska honungsdaggen. Träden kompenserar och skjuter ut nya skott, säger Ingemar Carlsson, tillförordnad avdelningschef på Stadsbyggnadsförvaltningen, till UNT.


En bostadsrättsförening som kommunen haft en dialog med önskade att träden skulle sågas ner. Det menar Ingemar Carlsson inte kommer att ske.
– Vi behöver träd i Uppsala av flera olika orsaker. Bland annat ur miljösynpunkt eftersom de tar bort luftföroreningar. Men i framtiden kan man ju tänka på vilka sorters träd som fungerar i olika typer av förhållanden, säger Ingemar Carlsson.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen