Brist på mångfald i många styrelser

/assets/img/mostphotos/21017154-regnbage-over-varvet-i-lulea.jpg
Bild: Maria Groth, Mostphotos
 

Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC) har gjort en undersökning och fått reda på att var tredje bostadsrättsägare inte tycker att det är viktigt att bostadsrättsföreningens styrelse representerar de boende. Detta framgår av ett pressmeddelande.

På uppdrag av SBC har analysföretaget Ipsos NORM gjort en undersökning där cirka 1 000 bostadsrättsägare i åldrarna 18–65 gett sin syn på sin bostadsrättsförening utifrån bland annat ett ekonomiskt och ett juridiskt perspektiv. Denna undersökning gjordes under januari 2019 i form av en webbenkät.


Undersökningen visar att totalt 40 procent av de som sitter i en styrelse tycker att de boende representeras tillräckligt, något som endast 25 procent av de som inte är i styrelsen håller med om.
– En bostadsrättsförening har allt att vinna på att ha mångfald i styrelsen. De har ett ansvar i att representera och företräda alla medlemmar. Boende som känner sig representerade och delaktiga trivs bättre och är dessutom mer villiga att engagera sig. Det är därför viktigt att ha en social diversifiering och bred fördelning på exempelvis ålder och kön som stämmer överens med de boende så att alla aspekter av boendet uppmärksammas. Vi jobbar aktivt med att stötta föreningars arbete så att styrelseuppdraget inte behöver bli så tidskrävande. Det kan nämligen vara en avgörande faktor som får fler att engagera sig, säger Nina Wahlberg, Affärsområdeschef teknisk förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, i ett pressmeddelande.


I pressmeddelandet från SBC framkommer det även att endast var fjärde manlig bostadsrättsägare tycker att alla boende ska representeras i större utsträckning än vad den gör i dagsläget. Hela 35 procent av männen tycker att det inte spelar någon roll hur styrelsen ser ut. Däremot anser en större andel av kvinnorna, var tredje, att de boende ska representeras i större utsträckning. Däremot har kvinnor inte lika stor vilja att engagera sig i föreningens styrelse, då endast var femte kvinnlig bostadsrättsägare finner styrelsearbetet intressant.

 

SBCs tips för att få en större mångfald i styrelsen:

  • Börja med att se över styrelsens sammansättning. Hur ser fördelningen mellan kön, ålder och etnicitet bland ledamöterna ut?
  • Kartlägg därefter vad för typ av person ni saknar och sätt upp mål.
  • Förmedla hur era mål och önskemål ser ut, antingen till en valberedning som i sin tur för det vidare till samtliga medlemmar i föreningen, eller direkt till de boende.
  • Var tydlig med att de som sitter i styrelsen inte behöver kunna allt och att ni hellre tar in en person extra som kan sitta med och lära sig.
  • En stor utmaning med att locka fler till att vilja engagera sig i sin bostadsrättsförenings styrelse är att det tar mycket tid i anspråk. Sätt tydliga rutiner och förbered möten noggrant med tydlig agenda, så minimerar ni spontana frågor och beslut.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen