Dålig insyn försvårade renoveringen

/assets/img/mostphotos/3446916-byggnadsstallning.jpg
Foto: Mostphotos
 

Att renovera byggnaderna i en bostadsrättsförening är inte alltid lätt. Det vet Frida Nordholm, ordförande i Brf Söderbysjön. Under ett stort arbete där bland annat fasaden skulle putsas och fönstren bytas uppstod många problem, med både förvaltare och entreprenör.

Text: Lina Abrahamsson  


– Vi hade lagt allt i händerna på förvaltaren. Vi fick aldrig ta del av några anbud från firmorna, endast se en totalkostnad för respektive del. Det har gjort att det i efterhand varit svårt för oss i föreningen att hävda vår rätt när förvaltaren eller entreprenören exempelvis hänvisat till vad som står i anbudet, berättar Frida Nordholm för Bostadsrättsnytt.


I Bagarmossen ligger 14 lägenhetshus från 1950-talet med 359 lägenheter inuti. Ordförande i styrelsen är Frida Nordholm, och hon berättar att föreningen långt före hennes tid bedömde att husen måste rustas upp. Föreningen tog hjälp av en förvaltare som inventerade och samlade in utlåtanden om fastigheterna. Förvaltaren tog sedan fram en plan för hur arbetet skulle gå till och skrev på styrelsens uppdrag ett förfrågningsunderlag.


Eftersom hela renoveringsarbetet lagts ut på förvaltaren var det denne som kontaktade olika firmor för prisförslag. Styrelsen fick prisuppgifter från tre-fem företag som var möjliga kandidater för renoveringsuppdraget, som skulle innefatta putsning av fasaden, tilläggsisolering, dränering och byte av fönster. Själva arbetet drog igång år 2015 och har enligt Frida Nordholm varit ett långt projekt med många fallgropar på vägen och frågor som har fått förhandlats.
– Den röda tråden genom arbetets gång har varit att vi inte har haft tillräcklig insyn från början. Arbetet är gjort och fasaderna ser fina ut, men frågan är hur bra arbetet är utfört, säger Frida.


Brf Söderbysjön upplever att deras renovering har många byggnadstekniska problem och att varken förvaltaren eller firman som utfört arbetet har tillvaratagit föreningens intressen.
– Andra intressen, såsom ekonomiska, har vägt tyngre. Entreprenören och förvaltaren har i stället tyckt att föreningen varit jobbig som ha velat få de olika tjänsterna korrekt utförda, berättar Frida Nordholm.


Ett återkommande problem i arbetet har varit svårigheten att få kontroll över läget. Ett exempel är att när projektet började var det sällan någon från styrelsen som kunde vara med på de regelbundna byggmöten som ägde rum mellan förvaltaren och entreprenören. Mötena låg ofta på tider då ledamöterna hade gått till sina respektive arbeten. Detta ändrades efter påtryckning från styrelsen.
– Med facit i hand skulle vi alltid haft en från styrelsen med på mötena från start som kunde ha koll. Vi skulle ha hämtat in en “second opinion” på förfrågningsunderlaget som förvaltaren tog fram och vi skulle ha krävt att få se anbuden. Det hade behövts då ett sådant här stort arbete kräver ifrågasättanden och tillsyn, berättar Frida Nordholm. Hon fortsätter:
– Styrelsen kan inte lägga ansvaret på någon utifrån utan måste själv se till att arbetet blir gjort. Eftersom vi i styrelsen är lekmän och utför uppdraget på vår fritid borde vi kanske till och med ha anställt en person som var dedikerad till projektet till hundra procent och som kunde dubbelkolla kostnaderna och annat. Några arbeten pågår fortfarande då vi inte är nöjda än. Vi har numera även bytt förvaltare eftersom förtroendet inte längre fanns kvar.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen