Att plundra en brf, del 2 – en mutad ordförande

/assets/img/mostphotos/12522444-bostader-i-rosengard-skane.jpg
Rosengård i Malmö. Foto: Carina Andreasson, Mostphotos
 

I andra delen om hur Brf Ida svindlades på en förmögenhet är den tidigare ordföranden en av huvudpersonerna. Varför reagerade han inte när föreningens ekonomi började dala?

Text: Linda Myrin

Den första oktober väckes ytterligare åtal vid Malmö tingsrätt, med koppling till målet där Brf Ida svindlats på miljonbelopp. Det har alltså blivit dags för målets andra del att behandlas. Stämningsansökan innehåller fyra tilltalade. Den förste är tidigare ordföranden i Brf Ida, vilken presenterades i del 1. Tilltalad nummer två är en tidigare styrelseledamot i Brf Ida, och gift med den förre ordförandens syster.

Tilltalad nummer tre är företrädare för Merb, en av Brf Idas tidigare leverantörer, och står också med som tilltalad i ansökan. Dock med tillägget att han är häktad, men inte för brottsmisstanke “i denna stämningsansökan”. I somras när målets första del behandlades, dömdes han för skattebrott och grovt försvårande av skattekontroll, till två och ett halvt års fängelse och fem års näringsförbud.

 Den fjärde tilltalade har under brottstiden representerat Servicepoolen som verksamhetschef, i förhållande till Brf Ida. Den 18 oktober förra året skickade dåvarande styrelsen i Brf Ida ut ett brev till föreningens medlemmar. En av rubrikerna löd “Ordföranden har ordet”. Här tillbakavisar den tidigare ordföranden, alltså tilltalad nummer ett, de rykten som vid den tidpunkten börjat cirkulera bland medlemmarna. Bland annat nekar han till att i rollen som ordförande ha anlitat sina egna företag, och att han skulle ha förskingrat föreningens pengar.

I stämningsansökan anklagas tilltalad nummer ett bland annat för mutbrott. Det handlar om grovt tagande av muta under tiden han varit styrelseledamot eller ordförande i Brf Ida, från mitten av juli 2014 till den 16 januari i år. Under år 2015 till och med 2017 fick bostadsrättsföreningen till exempel fakturor från Merb Enterprise Limited UK Filial (Merb) på 69 miljoner kronor, och fakturor från Servicepoolen i Skandinavien AB (Servicepoolen) på över 37 miljoner kronor. I båda fallen uppgavs fakturorna gälla olika fastighetsprojekt.

 Under samma tidsperiod var Brf Idas tidigare ordförande även styrelseledamot i och ägare av Serviceförmedlingen i Skandinavien AB, ett bolag han misstänks ha tagit emot mutor genom. Bland annat ska kontantöverföringar ha kommit från Servicepoolen eller direkt från tilltalad nummer fyra, och delats ut med hjälp av en tredje part, för utövandet av uppdraget i bostadsrättsföreningen. Åtalspunkten är “grovt tagande av muta” och rör även otillbörliga förmåner som nyttjandrätten till åtta olika personbilar som hyrts av Servicepoolen.

Tilltalad nummer två har också fått nyttjanderätt till två av bilarna, en Mercedes-Benz E 220d och en AUDI A6 Avant. Förutom detta misstänks den tidigare ordföranden ha tagit emot mutor från Merbs företrädare. Till exempel för att ha godtagit ett löfte om nyttjanderätt till en BMW 740d xDrive, inköpt av Merb för drygt en miljon kronor. Och för att ha mottagit en gåva i form av ett armbandsur för över 115 000 kronor. Merbs företrädare och Servicepoolens representant står båda åtalade för grovt givande av muta.

Alla åtalade förnekar brott, och den före detta ordföranden bestrider talan om näringsförbud.

Den 19 november föll domen i Malmö tingsrätt. Brf Idas tidigare ordförande dömdes för grovt mutbrott, i kategorin tagande av muta. Och den tidigare styrelseledamoten i föreningen dömdes för mutbrott av normalgraden, även här gällde det tagande av muta. Verksamhetschefen för Servicepoolen, med koppling till den tidigare ordföranden, dömdes även han för grovt mutbrott. I det fallet gällde det givande av muta.

Och företrädaren för bolaget Merb, en tidigare leverantör till Brf Ida, fälldes för mutbrott av normalgraden, för givande av muta. Tingsrätten bedömde att de brott som den före detta ordföranden och Servicepoolens verksamhetschef begått, hade så pass höga straffvärden att det skulle leda till fängelsedomar. För ordföranden innebär detta fängelse i ett år och tre månader, plus näringsförbud i fem år, medan verksamhetschefens dom blev ett år. Den tidigare styrelseledamoten fick villkorlig dom och dagsböter. Merbs företrädare, som tidigare redan dömts till fängelse i två och ett halvt år, fick tre månader ytterligare.

De två med tidigare engagemang i Brf Idas styrelse bakom sig, måste även betala staten för vinster de fick genom att begå brotten. Brf Idas tidigare ordförande friades från åtal avseende användning av fyra av hyrbilarna, samt för tre kontantöverföringar. Han frikändes också från att gratis ha nyttjat en bil i miljonklassen under fem månader, då utredningen endast visade att den använts en gång under fyra timmar. Den före detta styrelseledamoten blev frikänd från åtal avseende användning av en tredje hyrbil. Domen kan överklagas till hovrätten. Den 28 november, när denna text publiceras, har ännu ingen överklagat beslutet. 

Under lördagen den 17 november höll Brf Ida en extrastämma där man beslutade att stämma sex tidigare styrelseledamöter, vilket betyder att fler åtal är att vänta. Samma dag publicerade Sveriges Radio Ekot ett inslag i ämnet. Där intervjuades bland annat HSB:s förbundsordförande Anders Lago om läget i Brf Ida. Enligt honom är detta den enda gången som ett fall på den nivån blivit känt. Stämningen av de tidigare ledamöterna välkomnas, för att gå till botten med “de här frågorna”. Han tillägger också att HSB nu skärper sina rutiner och inför en visselblåsarfunktion. Avslutningsvis säger han till Ekot att de har ansvaret för utbetalningar från sina föreningar, men att styrelsen och de som attesterar räkningar är juridiskt ansvariga.
 

 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen