Byggkostnaderna för flerbostadshus fortsätter uppåt

/assets/img/img-4820.jpg
Bostadsbygge på Kungsholmen i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

Att bygga flerbostadshus i Sverige blir allt dyrare. I april noterades den största uppgången i årstakt för byggkostnader sedan 1981, enligt SCB.

I april 2022 ökade Byggkostnadsindex för flerbostadshus med 3,4 procent jämfört med månaden innan, enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Och sett till årsbasis blev resultatet plus 12,2 procent, vilket enligt myndigheten är den största förändringen i årstakt sedan 1981. En månad tidigare, vid slutet av årets första kvartal, låg årstakten på plus 9,6 procent.

Störst ökning bland entreprenörernas kostnader, som utgör 82 procent av Byggkostnadsindex, syntes i kategorin byggmaterialkostnader där en uppgång om 5,6 procent noterades för april. Mest steg kostnaderna för armeringsstål, ett material som blev 21,6 procent dyrare under månaden. Kostnaderna för trävaror ökade med 6,8 procent.

Samtidigt blev entreprenörernas omkostnader 2,1 procent högre. I den kategorin ingår sådant som kostnader för löner, maskiner, transporter, drivmedel och elkraft.

Gällande byggherrekostnader så blev de 4,2 procent högre och den största ökningen syntes i kategorin räntor där en uppgång om 9,8 procent noterades i april.

När det kommer till uppgången för Byggkostnadsindex (flerbostadshus) på årsbasis, uppges den främsta anledningen vara högre byggmaterialkostnader. Även prisuppgångar inom transport, drivmedel och elkraft, samt byggherrekostnader ska ha påverkat utfallet.

Under perioden april 2021 och april 2022 steg exempelvis entreprenörernas kostnader inom transporter, drivmedel och elkraft med 27,4 procent. Dieselolja blev 61,2 procent dyrare medan kostnaderna för elkraft ökade med 57,6 procent.

Samma period ökade byggmaterialkostnaderna med 24,4 procent. Orsaker till det uppges vara sådant som råvarubrist och global efterfrågan. För armeringsstål och järn steg priserna med 107,2 procent, medan stål inklusive armeringsstål blev 62,6 procent dyrare, och kostnaderna för trävaror ökade med 45,4 procent.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen