Planer på 160 nya bostadsrätter i Solberga

/assets/img/18525418-stockholms-flagga.jpg
Stockholm stads flagga. Foto: Sten-Åke Stenberg / Mostphotos
 

I Solberga vill Stockholms stad uppföra 160 nya bostadsrätter som ska inrymmas i sex punkthus. Enligt lokaltidningen Mitt i är den föreslagna detaljplanen för området nu ute på samråd.

Stockholms stad planerar för sex nya punkthus med totalt 160 bostadsrätter i norra Solberga, Stockholm Söderort. Fyra av husen är tänkta att uppföras längs en del av Folkparksvägen och de resterande två vid Safirgränd. Det skriver lokaltidningen Mitt i Söderort. Husen beräknas bli runt sex våningar höga.

Utöver det vill kommunen se 110 nya hyresrätter i området, inrymda i ett flerbostadshus med fem till sju våningar. Avsikten är att dessa lägenheter ska avsättas för personer som står utanför bostadsmarknaden (SHIS-lägenheter). Planen är att hyresrätterna ska byggas vid korsningen Folkparksvägen/Kontrollvägen.

Bostadshusen är tänkta att uppföras i ytterkanten av naturmark som finns i området, vilket innebär att en del grönska försvinner i och med bebyggelsen. Till exempel berörs delar av  hällmarksbarrskogen öster om Folkparksskogen. Men enligt stadsbyggnadskontoret kommer “den ekologiska funktionen” för talldominerad skog och ädellövskog att bibehållas. Inte heller spridningssambanden bedöms komma att störas.

Annan bebyggelse som finns med i planförslaget är ett 22-våningshus som är tänkt att ligga längs Kontrollvägen i närheten av Västberga. Intill det föreslås en lägre byggnad med fyra till sex våningar. Avsikten är att husen ska innehålla sådant som hotell, kontor och lokaler för publika verksamheter.

Bild från Solberga centrum. Foto: Mostphotos Bild från Solberga centrum. Foto: Mostphotos

Syfte med projektet är, förutom att skapa fler bostäder, att Solberga och Älvsjö ska länkas ihop med Telefonplan och Västberga industriområde.

Detaljplaneförslaget uppges vara ute på samråd fram till den 17 januari nästa år och synpunkter på förslaget kan under tiden lämnas in till stadsbyggnadskontoret. Vidare är granskning planerad till kvartal fyra nästa år och antagande kan preliminärt ske under första kvartalet år 2023.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen