Klimatdeklaration för nybyggen införs vid årsskiftet

/assets/img/25166289-byggarbetsplats-for-bostadsproduktion-1624545315.jpg
Foto: Mostphotos
 

Riksdagen har nu röstat igenom regeringens förslag om att införa en ny lag gällande klimatdeklaration för byggnader. Bland annat innebär den att byggherrar från årsskiftet kommer behöva redovisa klimatpåverkan för uppförandefasen.

Den 22 juni röstade riksdagens kammare ja till regeringens proposition med förslag om att införa klimatdeklaration för byggnader. Det står att läsa på riksdagens hemsida. Bostadsrättsnytt har tidigare skrivit om förslaget som i och med antagandet börjar gälla den första januari nästa år. 

I praktiken innebär förslaget att byggherrar blir skyldiga att lämna in en klimatdeklaration, som bland annat ska innehålla uppgifter om hur uppförandet av byggnader påverkar klimatet. Kommuners byggnadsnämnder kommer inte få lov att lämna slutbesked, det vill säga meddela att byggnader får tas i bruk, förrän en klimatdeklarationen lämnats in till myndigheten Boverket.

Om byggherren är en privatperson ska det inte krävas någon klimatdeklaration. Inte heller för tidsbegränsade bygglov om högst två år.   

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen