Titania planerar för 400 bostäder i Barkarby – både bostadsrätter och äganderätter

/assets/img/titania.png
Visionsbild av Barkarbystaden IV, kvarter XII. Illustration Arkitema / Titania
 

Nyligen vann Titania en markanvisning i Järfälla kommun, Stockholms län, för 400 bostäder som ska få upplåtelseformerna bostadsrätter och äganderätter. Detta enligt ett pressmeddelande från utvecklaren.

Fastighetsutvecklaren Titania har vunnit en markanvisning för bostäder och andra lokaler i Barkarby inom Järfälla kommun, Stockholms län. Planen är att uppföra ett kvarter med 400 bostäder i form av bostadsrätter och äganderätter, mitt emot det område som avsatts för Barkarbystadens planerade tunnelbanestation. Bygget av det nya kvarteret beräknas kunna starta under år 2023. Utöver bostäderna är tanken att det även ska finnas lokaler för handel och restaurang i området, samt en förskola.

Kommunstyrelsen i Järfälla ska ha godkänt markanvisningsavtalet med Titania Projektutveckling AB den 31 maj i år. Av ett pressmeddelande från Titania framgår att även andra aktörer kommer att bygga nytt i Barkarby. I enlighet med avtalet om utbyggnad av tunnelbanan har Järfälla kommun åtagit sig att fram till år 2032 tillföra 14 000 nya bostäder inom tunnelbanans influensområde.
– Stadsutvecklingen i Barkarby är i ett intensivt skede där unika satsningar på ny infrastruktur som tunnelbana och regionaltågsstation växer fram sida vid sida med nya kvarter för bostäder, arbetsplatser, handel, service och fritid. Att Ikano Bostad, Selvaag Bostad, Sveaviken Bostad och Titania väljer att investera i Barkarby visar att vi utvecklar en attraktiv plats för framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman (M) i pressmeddelandet.

Titanias kvarter i området kommer att präglas av platsens historia. Bland annat ska den gamla flygplatsen och tillhörande hangarer ha givit inspiration åt stora portmotiv och en industriell prägel. Det finns också en tanke om att återbruka tegel, betong och trä för att minska klimatavtrycket vid bygget av bostäderna.

I pressmeddelandet finns också mer information om planen för stadsutvecklingsområdet:
“Inom stadsutvecklingsområdet Barkarby pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV och Barkarbystaden X, Veddesta I och Veddesta III samt detaljplanearbete för detaljplanerna Veddesta II och Veddesta IV.”

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen