Västerås: Kommunfullmäktige har antagit detaljplan för Sätra – där aktörer nu vunnit markanvisning

/assets/img/satra-vasteras.png
Sätra. Illustration: Towatt Architects et Planners Mandaworks / Västerås stad
 

Nu har kommunfullmäktige i Västerås stad antagit detaljplanen för stadsdelen Sätras första etapp. Enligt uppgifter från kommunen har två aktörer vunnit en markanvisning i området, där den ena avser att bygga bostadsrätter.

I slutet av mars i år godkände Västerås stads byggnadsnämnd detaljplanen för en första etapp i nya stadsdelen Sätra, med runt 1 100 bostäder. För Bostadsrättsnytt berättade då kommunens projektledare Ulf Edvardsson att planen var att bostäderna skulle få olika upplåtelseformer, som hyresrätter, bostadsrätter, ägarlägenheter och äganderätter.

Efter byggnadsnämndens godkännande var nästa steg att skicka vidare planen för beslut i fullmäktige.
– Det slutliga antagandet görs där eftersom det är en så stor plan, förklarade byggnadsnämndens ordförande Monica Stolpe Nordin.

I slutet av april behandlades ärendet av kommunstyrelsen som föreslog att kommunfullmäktige skulle anta planen. Och under kommunfullmäktiges sammanträde den sjätte maj 2021 togs beslutet att detaljplanen för Sätra etapp 1 skulle antas.

Planförslaget innehåller bland annat bostäder i flerbostadshus, kedjehus, radhus, parhus samt friliggande en- och tvåfamiljshus.

Enligt kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll fanns en reservation till beslutet, främst från politiker inom Moderaterna. Den rör bland annat att detaljplanen inte anses leva upp till  fastighetsnämndens beställning av en viss andel ägarlägenheter. 

I ett pressmeddelande från Västerås stad finns ny information om vilka som får bygga i området.  Aktörerna Byggtitanerna från Örebro och Klara Bo från Malmö uppges ha vunnit en markanvisning inom Sätra etapp 1, där de tillsammans ska uppföra runt 60 bostäder.

Klara Bo planerar för drygt 40 hyreslägenheter i området och Byggtitanerna har valt att bygga 21 radhus i form av bostadsrätter.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen