Byggnadsnämnden har godkänt detaljplan för Sätra

/assets/img/satra.png
Sätra ett steg närmare byggstart. Illustration: Tovatt Architects & Planners AB och Mandaworks AB
 

Den 25 mars godkände byggnadsnämnden i Västerås detaljplanen för en första etapp i nya stadsdelen Sätra. Planen innefattar bland annat cirka 1 100 bostäder av olika typer.

Torsdag den 25 mars hade Västerås byggnadsnämnd sammanträde. Bland annat godkändes detaljplanen för en första etapp i nya stadsdelen Sätra, med fokus på hållbarhet. Det bekräftas av Monica Stolpe Nordin, byggnadsnämndens ordförande, som Bostadsrättsnytt varit i kontakt med.

Planförslaget innehåller exempelvis runt 1 100 bostäder i flerbostadshus, kedjehus, radhus, parhus samt friliggande en- och tvåfamiljshus.

Efter att planen nu godkänts av byggnadsnämnden ska den skickas vidare för att antas av fullmäktige.
– Det slutliga antagandet görs där eftersom det är en så stor plan, förklarar Monica Stolpe Nordin.

Av detaljplanen för Sätra etapp 1 framgår att många olika aktörer kommer vara med och utforma den nya stadsdelen under lång tid. Både norra och södra delen av Sätra kommer att få en blandning av olika typer av bostäder, utbudet ska täcka in alla åldrar och familjekonstellationer. Även äldre och de med särskilda behov.

Enligt planförslaget ska det byggas 968 lägenheter i flerbostadshus, varav hundra blir lägenheter i äldreboende. Husen får mellan tre till sex våningar.

Utöver det ingår 102 radhus/kedjehus/parhus med två våningar i planen, samt 28 friliggande en- och tvåbostadshus i två våningar och fyra ytterligare hus inom den befintliga fastigheten Gustavsbergs gård.

Enligt Ulf Edvardsson som är projektledare på Västerås stad är planen att bostäderna i Sätra ska få olika upplåtelseformer, som hyresrätter, bostadsrätter, ägarlägenheter och äganderätter.

Stadsdelen Sätra är tänkt att totalt kunna inrymma 2 000 bostäder och byggandet av första etappen kan preliminärt starta under nästa år.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen