Byggandet av trähus ökar i Stockholm

/assets/img/mostphotos/klockelund-(1).jpg
Folkhems projekt Klockelund i Farsta. Pressbild: Folkhem/In Praise of Shadows Arkitektur
 

En trend som går att se bland nyproduktionen i Stockholm är att fler hus byggs i trä. Nya klimatsmarta trähus planeras bland annat i Farsta och Årsta, rapporterar Dagens Nyheter.

Bland de nya flerfamiljshus som byggs runt om i Stockholm går det att se en trend där fler hus byggs i trä. Ett enskilt hus i trä bromsar inga klimatförändringar, men många trähus kan bidra till minskade koldioxidutsläpp, skriver Dagens Nyheter (DN).

– När man bygger ett nytt hus släpps det ut mer koldioxid under själva byggfasen än under 50 års användande av huset. Trä är ett förnyelsebart material som binder koldioxid och därför har en stor, inbyggd kapacitet att minska den totala klimatpåverkan, säger Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli, till DN.


I dagsläget har endast 20 procent av alla flerbostadshus i landet en stomme av trä, vilket krävs för att få kallas för en träbyggnad. DN skriver att träbyggandet troligtvis kommer fortsätta att öka, något som kan bero på att Boverket i januari 2022 inför krav på klimatdeklarationer för byggnader.


Några platser i Stockholm där det planeras för flerbostadshus i trä är Årsta, Akalla och Farsta. I Hagastaden byggs just nu ett av världens största trähusprojekt, kallat Cederhusen. Det är Arkitektkontoret In Praise of Shadows som har flest trähusprojekt på gång i Stockholmsområdet. Av deras fyra pågående trähusprojekt är det  Klockelund i Farsta som kommit längst och där planeras bygget att starta 2022.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen