Stockholm på väg att klara målet för bostadsbyggandet

/assets/img/mostphotos/23178951-lyftkranar-bostadsbubbla-byggarbetsplats.jpg
Foto: Lasse Algemo/Mostphotos
 

Mellan åren 2010 och 2030 har Stockholms stad som mål att bygga 140 000 nya bostäder. Enligt en artikel i Dagens Nyheter är man på god väg att nå dit.

Stockholms stad vill bygga 140 000 nya bostäder, ett mål som sattes 2010 och ska slutföras 2030. Under 2020 godkändes 6 414 nya bostäder av stadsbyggnadsnämnden, där de största projekten återfinns i Skärholmen och Johanneshov med 1 960 respektive 905 nya bostäder. Stadsbyggnadsnämnden har även beslutat att planarbete ska påbörjas, även kallat start-pm, för ytterligare cirka 11 000 bostäder.
– Vi uppfyller årsmålet om 10 000 nya bostäder i start-pm, det är väldigt skönt att stadsbyggnadskontorets arbete inte har påverkats negativt av coronakrisen, säger  stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M), till Dagens Nyheter (DN).


DN skriver att Stockholms stad påbörjat 58 000 bostäder sedan 2010 och totalt finns 128 000 nya bostäder i beslutsprocesser. Fler än 22 000 bostäder har detaljplaner som vunnit laga kraft, vilket innebär att projekten kan börja byggas näst intill omgående. Varför de inte börjar byggas direkt beror på byggherrarna.
– De kan starta när marknaden klarar det, vi gör det vi kan men byggherrarna avvaktar lite med vissa projekt. Marknaden för bostadsrätter hämmas av lågkonjunktur och kreditrestriktioner, efterfrågan försämras. Fördelen vi har i Stockholm är att alla bostadsutvecklingsområden innehåller en palett av bostads- och hyresrätter. Vi bygger ungefär 50/50, nu väljer många bolag att bygga hyresrätter, förklarar Joakim Larsson för DN.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen