Nytt höghusområde byggs i Göteborg

/assets/img/mostphotos/regioncity_drottningtorget-1607858502.jpg
Visionsbild från Jernhusen
 

I projekt RegionCity ska statliga Jernhusen bygga en ny stadsdel med hus så höga som 36 våningar. Utöver kontor ska bostäder inrymmas i höghusen, rapporterar Dagens Nyheter.

"Ett mini-Manhattan". Så beskrivs projektet med den nya stadsdelen RegionCity, norr om centralstationen i Göteborg. Det är markägaren, statliga Jernhusen, som står bakom projektet efter ett flerårigt samarbete med statsbyggnadskontoret. 


Dagens Nyheter skriver att den nya stadsdelen ska knyta ihop stadskärnan med älvområdet och Gullbergsvass. I handlingarna skriver de att "syftet är också att utveckla en tät blandad och livfull stationsmiljö med innerstadskvaliteter integrerade med stationsfunktionen.” 


Byggnaderna i RegionCity kan bli upp till 36 våningar höga, enligt detaljplanen. Cirka 15 procent av höghusen i projektet ska bli bostäder, från våning fyra och uppåt, medan hälften planeras att bli kontor. De som kommer att bo i området ska kunna leva där utan att ha tillgång till bil och att gatorna ska få gågatukaraktär. Vilken upplåtselseform bostäderna kommer ha är ännu inte fastställt. 


Arkitekterna som fått i uppdrag att rita området är danska Erik Møller Arkitekter, norska Reiulf Ramstad Arkitekter och svenska Kanozi Arkitekter.


Projektet förväntas ha byggstart år 2022 och vara färdigt 2035.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen