300 bostadsrätter byggs vid Vårbergstoppen

/assets/img/mostphotos/https-akesundvall.se_wp-content_uploads_2020_10_varbergstoppen_kvallhemsida.jpg
Illustration av projektet. Pressbild Åke Sundvall
 

Vid Vårbergstoppen i södra Stockholm ska Åke Sundvall i ett samarbete med Heba bygga 300 bostadsrätter. Projektet planeras stå klart år 2022, enligt ett pressmeddelande.

I Vårbergs kommun i södra Stockholm finns ett berg som kallas Vårbergstoppen. Berget är konstgjort och består av gamla spräng- och schaktmassor från då tunnelbanan byggdes på 1960- och 70-talet. Stockholms stad håller sedan förra året på att rusta upp Vårbergstoppen och vill att det ska bli en stadspark. Arbetet beräknas vara färdigt 2021. 


I anslutning till den upprustade parken vid Vårbergstoppen planerar nu Åke Sundvall ihop med Heba att bygga cirka 300 bostadsrätter fördelat på två fastigheter, Viggholmen 1 och Loholmen 1. Lägenheternas storlek ska variera mellan ett–fyra rum och kök och under husen ska ett parkeringsgarage anläggas.  


Enligt ett pressmeddelande från Åke Sundvall tas projektet fram tillsammans med OWC arkitekter. Bostäderna ska enligt pressmeddelandet vara socialt och miljömässigt hållbara samt prisvärda. Samtliga bostäder ska Svanenmärkas. Byggstart för projektet är planerad till det sista kvartalet 2020 och husen beräknas stå färdiga två år efter byggstarten.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen