Smörkajen först ut när hållbara Nyhamnen tar form

/assets/img/smorkajen_malmo.png
Visionsbild över Smörkajen med planerad bebyggelse. Illustration: SWMS arkitektur/Esencial
 

Utbyggnaden av Malmöstadsdelen Nyhamnen har startat och det första området som är tänkt att utvecklas nere vid vattnet är Smörkajen. Detta enligt ett pressmeddelande från Malmö stad.

Nyhamnen i Malmö är en stadsdel under utveckling, med fokus på hållbarhet, där området Smörkajen är tänkt att bli det första (etapp ett) att färdigställas nere vid vattnet. Av ett pressmeddelande från Malmö stad framgår att stadsbyggnadsnämnden nu beslutat att den föreslagna detaljplanen för området ska ut på samråd. 

Utformningen av Smörkajen uppges vara anpassad till “det klimatmässigt utsatta läget” med höga vattennivåer, skyfall, vind, sol och värme. Bebyggelsen i området kommer att bli varierad, exempelvis är den tänkt att bestå av en blandning av bostäder. 
– Planerna för Smörkajen är första pusselbiten i omvandlingen av Nyhamnen och en utveckling där Malmö växer ut mot havet. Blandningen av gamla industrimiljöer och nya butiker, bostäder, kontor och skolor bidrar till att skapa en levande och dynamisk stadsdel. Just närheten till vattnet ska prägla området, här ska det finnas kanaler med plats för båtar, bryggor och badplatser på bästa läge som är tillgängliga för alla, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Sofia Hedén (S) i pressmeddelandet. 

Kajerna i området kommer att öppnas upp för allmänheten genom nya gång- och cykelstråk. Vidare finns det förslag på att fylla ut delar av hamnen, vilket uppges kunna leda till högre vattenkvalitet. Med grundare vatten kan sådant som ålgräs, makroalger och blåmusslor etablera sig på botten. 

Visionsbild av Smörkajen efter planerad utbyggnad; vy från parken mot det inre vattenrummet. Illustration: SWMS arkitektur/Esencial Visionsbild av Smörkajen efter planerad utbyggnad; vy från parken mot det inre vattenrummet. Illustration: SWMS arkitektur/Esencial

I föreslagen detaljplan för Smörkajen från slutet av 2018 finns informationen att runt 500 bostäder väntas kunna inrymmas i planområdet.

Elisabet Corengia är kommunikatör vid Malmö Stadsbyggnadskontor och för Bostadsrättsnytt berättar hon att delar av det planerade bostadsbeståndet i området Smörkajen kan komma att bli bostadsrätter. Bostädernas upplåtelseform kommer att vara en av flera förutsättningar i kommande markanvisning under 2021.
– Med största sannolikhet kommer Smörkajen rymma bostadsrätter i någon form, säger hon.

Allmänheten kommer att kunna lämna synpunkter på planförslaget under samrådet som ska pågå från den femte till den 30 oktober i år. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen