BoKlok gör markförvärv på Drottninghög – från Helsingborgshem

/assets/img/boklok_hbg_vy-1600419755.png
Visionsbild av de planerade bostadsrätterna på Drottninghög i Helsingborg. BoKloks pressbild från februari 2020. Skiss: Jaenecke arkitekter
 

Byggbolaget BoKlok har tecknat avtal om att förvärva mark på Drottninghög i Helsingborg från allmännyttiga Helsingborgshem. Det framgår av ett pressmeddelande.

Tidigare i år inledde byggbolaget BoKlok ett samarbete med Helsingborgs stads bostadsbolag Helsingborgshem gällande bygget av en ny brf på Drottninghög i Helsingborg. 

Från början var målet att uppföra upp till 130 nya bostadsrätter, vilket senare justerats ned till 119. Och nu har ett köpeavtal tecknats om att BoKloK förvärvar mark i området på Drottninghög av Helsingborgshem. Det står att läsa i ett pressmeddelande från byggbolaget. 

Visionsbild av kommande BoKlok-kvarter på Drottninghög i Helsingborg. T.v. flerfamiljshus med lägenheter och t.h. radhus. Observera att avvikelser kan förekomma i slutgiltig bebyggelse. Illustration: Tengbom arkitektkontor Visionsbild av kommande BoKlok-kvarter på Drottninghög i Helsingborg. T.v. flerfamiljshus med lägenheter och t.h. radhus. Observera att avvikelser kan förekomma i slutgiltig bebyggelse. Illustration: Tengbom arkitektkontor

De nya bostadsrätterna kommer att ingå i en kommande detaljplan för Grönkulla på Drottninghög. Beslut om planen kommer troligen fattas vid årsskiftet 2020/2021. Byggstart för projektet har preliminärt satts till 2021 och nyproduktionen är uppdelad i tre olika etapper, som totalt innefattar 31 radhus och 88 lägenheter. 

Stadsdelen Drottninghög i Helsingborg kommer vara under utveckling fram till år 2035. Bland annat ska nya bostäder byggas och befintliga renoveras. Projektet går under namnet DrottningH, där BoKlok är en av aktörerna som i samarbete med Helsingborgshem och Helsingborgs stad står för utvecklingen. 
– Utvecklingsarbetet på Drottninghög bygger på samverkan, både med boende och de byggaktörer som nu samverkar i utvecklingsprojektet. BoKloks bostadsprojekt kommer att komplettera området med nya och annorlunda bostadstyper som efterfrågas både av de som bor här idag och nya Drottninghögsbor. Variationen det ger i området kommer på sikt att bidra till en ökad mångfald, vilket vi ser som väldigt positivt, säger Helsingborgshems affärsutvecklare Mia Larsson i pressmeddelandet. 

BoKloks boendekoncept har utvecklats av Skanska tillsammans med IKEA. 

På hemsidan för Helsingborgshem beskrivs bolaget som en del av allmännyttan, med Helsingborgs stad som ägare:
“Med cirka 12 000 hyreslägenheter i 31 områden är vi den största aktören på bostadsmarknaden i Helsingborg.”  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen