Svag ökning av nybyggen i landet

/assets/img/mostphotos/12829878-cranes-in-berlin.jpg
Foto: Heiko Küverling/Mostphotos
 

Bostadsbyggandet i Sverige ökade rejält mellan åren 2016–2017. Sedan dess har antalet påbörjade bostadsprojekt minskat. Nu visar Sverige Byggers byggstartindex att bostadsprojekten blivit fler det senaste året. Samtidigt hotas den positiva trenden av coronapandemin, skriver Byggvärlden.

För drygt fyra år sedan började antalet påbörjade bostadsprojekt öka kraftigt i landet. Detta mattades sedan av efter 2017, men nu ser trenden ut att ha vänt. Enligt Sverige Bygger, ett företag som analyserar byggmarknaden, ökar nu byggandet av bostäder. Ökningen har skett under det senaste året, men nu riskerar coronapandemin och det oroliga ekonomiska läget att bromsa byggandet. Tidningen Byggvärlden skriver att det än inte går att se i Sverige Byggers byggindex hur coronaviruset påverkat byggmarknaden. Enligt byggstartindexet växte det totala byggandet i landet med tre procent under de senaste 12 månaderna. Bostadsbyggandet ökade med en till två procent.


Orsaken till att nyproduktionen av bostadsrätter minskade efter toppnoteringarna 2017 var att utbudet blev för stort och flera kreditregleringar trädde i kraft. I maj 2020 låg byggstartindex för bostäder på tre, vilket är en ökning med tre procent jämfört med i fjol. Det är främst flerbostadshusen som står för denna tillväxt och inte småhus, som byggindexet även mäter.


Störst antal byggstarter sker i Uppsala och Örebro, medan Skåne haft den svagaste utvecklingen. I Stockholm och Västra Götaland har byggandet stått still eller till och med minskat. Det största bostadsprojektet som ska starta inom den närmsta framtiden är Bromstensstaden i Stockholm. Nästan hälften av den 40 största byggprojekten planeras i Stockholms län. I Västra Götaland ska 13 procent av de största projekten byggas och i Skåne åtta procent. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen