Riksrevisionen anser att köpare av nyproduktion är dåligt skyddade

/assets/img/mostphotos/35869546-modern-apartments-with-a-blue-sky.jpg
Foto: Mostphotos
 

Riksrevisionen tycker att de som köper en nyproducerad bostad saknar ett tillräckligt starkt konsumentskydd. De kräver nu att regeringen ändrar på bestämmelserna, skriver Fastighetstidningen.

Riksrevisionen har tidigare i år skrivit en rapport om att skyddet för köpare av nyproducerade bostäder är för svagt. Fastighetstidningen skriver att Riksrevisionen anser att köparna bör omfattas av ett ändamålsenligt konsumentskydd likt de andra konsumentmarknaderna har. Istället för att omfattas av konsumentskyddets lagar går de som köper nyproduktion under bostadsrättslagen.


I rapporten går det att läsa vilka punkter Riksrevisionen anser är svaga under köpeprocessen och vad de tycker ska förändras. Bland annat menar Riksrevisionen att köparens ekonomiska risker ska begränsas när denne tecknar ett förhandsavtal. Detta bör exempelvis vara aktuellt vid en instabil bostadsmarknad. Det är även viktigt att det tydligt framgår vad mäklaren har för ansvar vid försäljningen av nyproducerade bostäder.


Nu har regeringen tagit upp rapporten och menar att de just nu ser över bostadsrättslagen. Ett av de förslagen som gås igenom är ett stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden. Flera av de förslag som nu bearbetas kan stärka konsumentskyddet för köpare av nyproduktion. Dock åtgärdar inte alla förslagen de brister Riksrevisionen pekat ut. Därför ska Regeringskansliet arbeta fram fler beredningsunderlag. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen