Peab har beviljats bygglov för brf i Gideonsberg

/assets/img/wec360_balkong_51d2tn4d72asp813_3972262.jpg
Visionsbild Brf Tegnérporten. Bildkälla: Peab / wec360°
 

Västerås byggnadsnämnd har givit grönt ljus för Peabs planerade Brf Tegnérporten i Gideonsberg, Västerås. Bygglov för projektet beviljades under nämndens sammanträde den tionde juni i år.

Under Västerås byggnadsnämnds senaste sammanträde fick Peab Bostad sin ansökan om bygglov beviljad för Brf Tegnérporten, avseende nybyggnad av två flerbostadshus i Gideonsberg. Husen planeras bli fem våningar höga och ska sammanlagt inrymma 36 bostadsrättslägenheter. Det står att läsa i byggnadsnämndens sammanträdesprotokoll, daterat den tionde juni i år.

Till det yttre ska byggnadernas utseende anpassas efter den omgivande bebyggelsen i området. Fasaderna uppges bli vita i färgen med beige slät puts. Peabs bygglovsansökan innehåller också planer på 114 cykelplatser och 25 bilparkeringsplatser. Den nya bostadsrättsföreningen kommer att uppföras längs med Långmårtensgatan vid Emaus, på fastigheten Isolatorn 13. 

Långmårtensgatan vid Emaus utmärkt med gul markering. Kartbild: openstreetmap.org Långmårtensgatan vid Emaus utmärkt med gul markering. Kartbild: openstreetmap.org

På Peab Bostads webbplats finns mer information om Brf Tegnérporten. Till exempel står det att bolaget nu planerar för den sista etappen i kvarteret på Tegnérlunden, och att den nya bostadsrättsföreningen kommer att ligga 1,5 kilometer från Västerås city.

Alla föreningens lägenheter får balkong eller uteplats och bostadsrätterna ska byggas i storlekarna tvåor, treor och en fyra. Invändigt beskrivs de som “genomtänkta nya hem med öppen planlösning”. 

 

Not: Enligt Västerås stads hemsida kan bygglov överklagas inom tre veckor efter att beslut delgivits. Sakägare som inte delgivits beslutet har fyra veckor på sig att överklaga från det datum som beslutet publicerats i Post- och inrikes tidningar. Efter det vinner beslutet laga kraft och kan inte längre överklagas.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen