Detaljplan för Skiljebo överklagad

/assets/img/skiljebo.JPG
Visionsbild av innergård till flerbostadshus som JM planerar vid Ekevägen i Skiljebo. Bildkälla: Tyréns AB
 

Efter att Västerås byggnadsnämnd antog detaljplanen för nybyggnation i Skiljebo har många valt att överklaga beslutet. Bland annat då de planerade bostadshusen kommer att ta parkeringsutrymme och orsaka skuggning av trädgårdar.

I stadsdelen Skiljebo i östra Västerås har JM planer på att bygga 150 – 200 nya bostäder, majoriteten bostadsrätter. Något Bostadsrättsnytt skrivit om tidigare. Bland annat är det tänkt att flerbostadshus ska uppföras längs med Ekevägen.

Den 20 februari i år antog byggnadsnämnden i Västerås JM:s detaljplan för området. Sedan dess har den överklagats till Mark- och Miljödomstolen. 

Det är många som valt att överklaga kommunens beslut, omkring 30 privatpersoner. Och motiveringarna till varför beslutet bör omprövas är många. Till exempel lyfts sådant som att den planerade bebyggelsen skulle försämra parkeringsmöjligheterna i området, och att antalet nya bostäder är för många. Det planerade byggets placering anses också vara “för nära inpå” Ekevägen.

Hänvisningar görs också till den solstudie som finns med i planen, som indikerar att ett antal tomter kommer att skuggas kvällstid under sommarhalvåret. Bland annat anses kommunen ha gått ut med vilseledande information kopplad till skuggningen. I en inskickad överklagan föreslås lägre nockhöjder för att minska skuggproblematiken.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen