Bygglov för 16 bostäder i Österåker kan bli 64

/assets/img/nantes_.jpg
Vid platsen där Brf Nanteshusen ska byggas. Foto: Linda Myrin
 

Efter att kommunen beviljat bygglov för två projekt om totalt 16 bostäder i Österåker utanför Stockholm, finns indikationer på att antalet nu är uppe i 64 nya hem, inrymda i två bostadsrättsföreningar. Detta enligt Mitt i Södra Roslagen.

I Svinninge i Österåkers kommun utanför Stockholm, fick invånarna under 2018 tycka till om ett planerat bygge av tio bostadshus på Jaktvägen. Ett projekt initierat av fastighetsbolaget Carl Ek. Efter att kommunen beviljat bygglov för projektet startade försäljningen av husen och det visade sig att byggaren planerade för 40 nya bostäder på platsen, som uppgavs tillhöra en nybildad bostadsrättsförening vid namn Brf Skärgårdsslänten. Det står att läsa i en artikel från lokaltidningen Mitt i Södra Roslagen. 

Av lokaltidningens artikel framgår också att det ska ha rört sig om enfamiljshus, samt att detaljplanen för området tillåter att varje tomt bebyggs med en bostad och “en additionsbyggnad i en komplementbyggnad”.

Det uppges vidare vara reglerna för Attefallshus som möjliggjort detta, vilka bland annat innebär att ytterligare en bostad kan inredas i en befintlig bostad. Utöver det ska fastighetsbolaget uppföra ett komplementhus på varje tomt enligt detaljplanen, och ett Attefallshus.   

Lokaltidningen har pratat med en man som uppges bo i området. I en kommentar till Mitt i framför han sina synpunkter på projektet.
– Vi välkomnar att man bygger tio villor och även komplementbyggnader. Men när man gör såhär blir det för mycket. De missbrukar attefallsidén. Hade vi vetat att det skulle bli parhus hade vi protesterat.   

Kommunen ska ha godkänt ändringar i byggloven som enligt grannarna gjort huvudbyggnaderna till parhus. Då detta strider mot detaljplanen har grannarna i området valt att överklaga kommunens beslut. 

Hälften av bostäderna i Brf Skärgårdsslänten ska redan vara sålda. 
– Vi har haft grannar som varit irriterade på att vi bygger, men det finns nog inget bygge där inte grannar är irriterade, säger Carl Eks projektledare Erik Ekberg till Mitt i, och tillägger att syftet med Attefallsreglerna är att underlätta byggandet av små bostäder i landet för att motverka den rådande bostadsbristen.  

En bit bort planeras för ännu en bostadsrättsförening, Brf Nanteshusen. Där ska sex hus bli till 24 bostäder, även här med hjälp av Attefallsreglerna, enligt Mitt i.

Bakom det projektet står Huvudgatan Fastigheter AB som på sin Facebooksida uppger att husen ska byggas i klassisk New England stil och att inflyttning är planerad till kvartal fyra 2020.

Sammanlagt kommer de två brf-projekten i Svinninge alltså innebära att bygglov för 16 bostäder blir nya hem åt 64 hushåll.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen