Stockholms stad vill bygga bostäder i Hjorthagsparken

/assets/img/mostphotos/25393864-gasverksomradet-i-hjorthagen.jpg
Gasverksområdet i Hjorthagen. Foto: Mostphotos
 

Stockholms stad föreslår att 200 nya bostäder byggs i Hjorthagsparken för att binda ihop Gasverket och Hjorthagen. Detta framgår av ett nytt inriktningsbeslut för hur Hjorthagen ska utvecklas. Det skriver Stockholm Direkt.

Området kring det gamla gasverket i Hjorthagen i Stockholm växer sig allt större. Sedan 2009 har området fått många nya bostäder och verksamheter och nu planeras ytterligare förändringar. Ett inriktningsbeslut ger en tidig bild av hur utvecklingen av ett område kan se ut och det första beslutet för Hjorthagen togs för drygt 11 år sedan. Sedan dess har det justerats ett flertal gånger, senast i november 2019. Det ändrade inriktningsbeslutet ska nu upp i kommunfullmäktige, skriver lokaltidningen Stockholm Direkt. 


Redan från början har en plan funnits om att stärka kopplingen mellan den befintliga bebyggelsen i Hjorthagen med den nya närmare gasklockorna. Dock har det aldrig tidigare specificerats hur detta ska genomföras. I det nya inriktningsbeslutet lägger exploateringskontoret fram ett förslag om att områdena ska bindas ihop genom drygt 200 nya lägenheter och 8 000 kvadratmeter lokaler. Bebyggelsen ska ske i Hjorthagsparken, som i förslaget kallas Hjorthagskransen. Området består idag främst av en skogbevuxen slänt.


Ännu är förslaget i ett tidigt skede och i höstas påbörjades ett utredningsarbete för Hjorthagskransen. Arbetet beräknas vara klart 12-16 månader från att det påbörjades. Efter det kan man eventuellt börja ta fram en detaljplan.
– Vi håller nu på med en studie för att se vad det finns för skyddsvärd ekologi och biologi på platsen och vad det finns för möjligheter överhuvudtaget. Ytterligare analyser och dialog behöver sedan göras för att se om det är lämpligt att utreda vidare, säger Staffan Lorentz, projektansvarig på exploateringskontoret, till Stockholm Direkt. 


Inriktningsbeslutet skickades in till Östermalms stadsdelsnämnd där det fått grönt ljus av alla partier förutom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Under nämndsammanträdet menade de två partierna att "exploatering genom större huskroppar i Hjorthagsparken riskerar att skada områdets typiska karaktär och på sikt utarma viktiga spridningsvägar bland annat mellan Lilljansskogen och östra Östermalm. Vi anser att miljökonsekvensbeskrivningar ska tas fram".

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen