Nytt område med 400 bostäder byggs i Tumba

/assets/img/mostphotos/kassmyra_web-1.jpg
Visionsskiss över det nya området i Tumba. Bild: SPG
 

I Tumba ska ett nytt område byggas med drygt 400 bostäder. På platsen kommer både bostads- och hyresrätter att finnas. Det skriver Scandinavian Property Group, som står bakom projektet, i ett pressmeddelande.

För fyra år sedan köpte Scandinavian Property Group (SPG) mark i området Kassmyra i Tumba. Sedan affären genomfördes 2016 har bolaget tillsammans med Botkyrka kommun tagit fram ett förslag på hur marken ska användas. Markytan är 110 000 kvadratmeter och idag finns ett nedlagt grustag på platsen. Nu har detaljplanen för området gått ut på samråd och förhoppningen är att planen godkänns under 2020. Detta skriver SPG i ett pressmeddelande. 


Illustration som visar området för detaljplanen Kassmyraåsen del ett. Bild: Botkyrka kommun


Det nya bostadsområdet planeras att ha ungefär 400 bostäder. Det är en blandning av bostadsrätter och hyresrätter som kommer uppföras i flerfamiljshus och radhus. I området ska även en förskola, ett torg och ett parkeringshus byggas. 
– Vi är väldigt glada över att vårt projekt i Tumba nu går ut på samråd. Detta ger oss möjligheten att uppföra kvalitativa och attraktiva bostäder i Stockholmsregionen, säger Carl Zetterqvist, Head of Investment & Asset Management på SPG, i pressmeddelandet.   


SPGs nya område kommer att byggas ihop med de befintliga områdena runt omkring. Samtidigt ska det nya bostadsområdet få en egen identitet med annan arkitektur och kvartersstruktur. Från den 14 februari 2020 till den nionde mars 2020 kommer samråd att pågå för planförslaget, enligt Botkyrka kommun. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen