Så ska nya stadsdelen Södra kajen se ut

/assets/img/mostphotos/6868aca9-4d53-435d-9676-86d86f4dc996.jpeg
Så kan Södra kajen se ut när allt är färdigbyggt. Bild: Jesper Ljung Holm/Sundsvalls kommun
 

Arbetet med den nya stadsdelen Södra kajen i Sundsvall har börjat och kommunen har nu släppt de första bilderna på hur området kan komma att se ut. På Södra kajen ska drygt 200 nya lägenheter byggas i fyra kvarter, rapporterar Sundsvalls Tidning.

Intill den gamla småbåtshamnen ska en ny stadsdel växa fram i Sundsvall, något som Bostadsrättsnytt tidigare skrivit om. Nyligen lades detaljplaneförslaget för Rosenborgskajen ut på samråd. Det är ett område i närheten av Södra kajen som kommunen redan arbetar med. Förebilden för den nya stadsdelen är Stenstan i de centrala delarna av Sundsvall.


I den nya stadsdelen ska 180–240 bostäder byggas på en plats som idag består av industrispår och parkeringsytor. Husen kommer ha fyra till sex våningar, precis som i Stenstan. Byggnaderna närmast vattnet kommer vara lägre med högst fyra våningar. Även om stadsdelen i stor utsträckning inspireras av Stenstan finns inga krav på att arkitekturen ska se likadan ut, skriver Sundsvalls Tidning. 


Utöver bostadshusen, som ska byggas i fyra kvarter, ska även ett gång-och cykelstråk skapas längs kajen. Den gamla kajen ska bytas ut och en park och ett torg ska anläggas. Sundsvalls kommun har lagt upp en video på Youtube där man kan se hur stadsdelen planeras att se ut när allt är klart. Kommunen hoppas ha ett besked om detaljplanen i början av 2021.
– Det är svårt att säga exakt hur lång tid det kommer att ta eftersom man inte vet vilka synpunkter som kommer in. Vår avsikt är att detaljplanen ska bli klar i slutet av året och sedan vinna laga kraft i början av 2021. Byggstarten styrs även av när industrispåret kan tas bort, säger Anders Franzén, planarkitekt på kommunen, till Sundsvalls Tidning. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen