Beslut om nya lägenheter på Näset

/assets/img/mostphotos/9003432-naset.jpg
Näset i Göteborg. Foto: Mostphotos
 

Fastighetsnämnden har fattat beslut om att ge bostadsutvecklaren Jutabo en markanvisning för 60 lägenheter på Näset i Västra Göteborg. Av dessa planeras omkring 40 att bli bostadsrätter.

Den 18 november hade fastighetsnämnden i Göteborg sammanträde. Då beslutades bland annat att bostadsutvecklaren Jutabo AB skulle få en markanvisning för 60 bostäder i flerbostadshus vid Hammarvägen, där cirka 40 av dessa planeras bli bostadsrätter, tolv hyresrätter, och åtta är tänkta att bli lägenheter med särskild service. I ett pressmeddelande från Göteborgs Stad uppges området ifråga ligga cirka tre kilometer från Frölunda torg.   

Planen är att bostadsrätterna ska uppföras i tre byggnader nära Norra Breviksvägen, medan hyresrätterna och lägenheterna med särskild service ska byggas närmast Hammarvägen. Enligt fastighetsnämndens beslut, och fastighetskontorets handlingar, får Jutabo under två års tid en avgiftsfri markanvisning för bostäder inom tre fastigheter belägna på Näset i Västra Göteborg. 

I ett tillägg till pressmeddelandet från Göteborgs Stad förtydligas begreppet markanvisning:
“En markanvisning ger, en eller flera, intressenter ensamrätt att, under en viss tid och på vissa givna villkor, förhandla med staden om förutsättningarna för genomförande av ny bebyggelse inom visst markområde som staden äger.”

På Jutabos webbplats står lite mer om det planerade projektet. Till exempel framgår att skälet bakom att bolaget vill bygga ett flerbostadshus med bostadsrätter på Näset, är att det råder brist på lägenheter i området. Planen är att huset ska ligga vid Näsets Kyrka “ett stenkast från småbåtshamn och badplats”, och att samtliga lägenheter ska utrustas med antingen balkong eller uteplats. Där står också att säljstarten är satt till våren 2020. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen