Antalet påbörjade bostadsrätter sjunker

/assets/img/bilder_nyheter/Västerås_LM/StockholmLM/stadion.jpg
Nyproduktion vid Stadion i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

Hittills i år, till och med kvartal tre, har byggandet av cirka 10 755 bostadsrätter påbörjats i Sverige, vilket är omkring 14 procent färre än under samma period ifjol. Det visar preliminära siffror från SCB.

Av nya, preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) framgår att 10 755 nya bostadsrätter byggstartats under kvartal ett till och med tre i år. Denna period förra året påbörjades bygget av 12 523 bostadsrätter, vilket är 14 procent fler än 2019. Ovan angiven statistik för bostadsrätter är inte uppräknad och kan komma att revideras framöver. 

Det totala antalet påbörjade lägenheter i landet under kvartal ett till och med tre i år var 35 200. Av dessa ska runt 27 800 ligga i flerbostadshus, med fördelningen 57 procent hyresrätter och 41 procent bostadsrätter. Med andelen bostadsrätter i flerbostadshus som utgångspunkt så bör antalet motsvara runt 10 755, enligt Bostadsrättsnytts beräkning. På samma sätt gav andelen bostadsrätter 2018, som då också var 41 procent, antalet 12 523 av totalt 30 545 påbörjade lägenheter i flerbostadshus under kvartal ett, två och tre förra året.   

I Stor-Stockholm påbörjades totalt 7 519 lägenheter i flerbostadshus under kvartal ett till och med tre 2019. I Stor-Göteborg var antalet 4 717 och i Stor-Malmö 4 323.  


Fåtalet ägarlägenheter kan också finnas med i statistiken för antal, enligt SCB. Angivna siffror för 2019 är uppräknade med sex procent för nybyggnation, vilket på scb.se uppges vara “eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period det senaste året”. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen