Projektet Gasklockan skjuts upp

/assets/img/bilder_nyheter/92e8c9f399c33cb1_800x800ar.jpg
Visionsbild av Gasklockan: Herzog & de Meuron / pressbild Oscar Properties
 

Oscar Properties väljer att inte tillträda marken för projektet Gasklockan i Stockholm på utsatt tid, då det fortfarande ska finnas föroreningar kvar där. Det uppger bostadsutvecklaren i ett pressmeddelande.

Den sista oktober i år skulle bostadsutvecklaren Oscar Properties tillträda marken för projektet Gasklockan, belägen i Norra Djurgårdsstaden Stockholm. Detta enligt ett tilläggsavtal med Stockholms stad. Men utvecklaren valde att inte tillträda då, med hänvisning till att marken ifråga “inte lever upp till uppsatta miljökvalitetskrav”. 

Den bakomliggande orsaken uppges vara att Stockholms stad, efter sin sanering av platsen, lämnat kvar föroreningar både på och omkring fastigheterna där. Men planen är fortfarande att marken ska bebyggas. 
– Avsikten har aldrig varit att Oscar Properties ska ansvara för föroreningar och den miljöskada som kvarvarande föroreningar skulle kunna förorsaka. Vårt mål är att tillträda marken och starta byggnationen så snart miljöansvarsfrågan är utredd. Gasklockan kommer att bli ett nytt landmärke, inte bara för Norra Djurgårdsstaden utan för hela Stockholm, säger Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties, i ett pressmeddelande från bostadsutvecklaren. 

Det tecknade tilläggsavtalet ger rätt att bygga bostäder som tillsammans får ha en yta om 35 957 kvadratmeter. Byggrätt för kommersiellt ändamål ingår också i avtalet. Totalt beräknas 300 bostäder kunna inrymmas i Gasklockan. Enligt Oscar Engelbert, Oscar Properties grundare och vd, är planen att de ska bli bostadsrätter. 

Av tidningen Dagens industris (Di) rapportering framgår att summan som Oscar Properties skulle betala för marken tillhörande Gasklockan, uppgår till 577,5 miljoner kronor, och att sista betalningsdag var den 31 oktober 2019. Vidare ska kommunen vara av åsikten att de “fullgjort alla avtalade förpliktelser”.
– Skulle inget annat komma till stånd skulle avtalet hävas, säger Staffan Lorentz på Stockholms exploateringskontor, till Di.

Kort om projektet Gasklockan 
I stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Hjorthagen har Oscar Properties har fått markanvisning för två gasklockor i plåt, som ska byggas om för att kunna inrymma bostäder, förskola, kulturverksamhet och offentlig service. Tillsammans med arkitekter från Herzog & de Meuron har de arbetat med att ta fram byggnadernas framtida utformning. Den högsta höjden blir 90 meter, eller 110 meter över nollpunkten, vilket innebär att gasklockornas befintliga roll som landmärke i Stockholm förstärks. Det står att läsa på Stockholms stads webbsida “Stockholm växer”. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen