Så många nya lägenheter planeras i Uppsala nästa år

/assets/img/mostphotos/32388280-uppsala.jpg
Foto: Mostphotos
 

Sedan år 2000 har Uppsala län fått cirka 80 000 nya invånare, men bostadsbyggandet har inte hållit samma takt. Den rådande bostadsbristen kan ge konsekvenser för både välfärd och tillväxt. För att lösa bristen på bostäder planeras drygt 3 500 nya lägenheter, rapporterar Hem & Hyra.

Trots att det enligt Länsstyrelsens årliga bostadsmarknadsanalys byggs många bostäder i Uppsala län är glappet mellan tillgång och efterfrågan fortsatt stort. Nybyggena är ofta dyra och de som är i störst behov av bostad står utanför marknaden. Enligt länsstyrelsens analys är läget extra tufft för nyanlända, unga, studenter, funktionshindrade och äldre. Detta gör att fler kan tvingas lämna länet för att hitta ett boende vilket påverkar både tillväxt och välfärd.


Eftersom det i alla Uppsala läns kommuner råder bostadsbrist ska det år 2020 fortsätta byggas många bostäder. Enligt Hem & Hyra planeras 3 690 lägenheter i flerbostadshus, varav 1 923 stycken i Uppsala, 455 i Knivsta och 801 i Enköping. Östhammar och Heby planeras få 20 respektive 30 nya lägenheter. I Älvkarleby ser det mest hoppfullt ut. När kommunerna i länet tittar tre år framåt i tiden ser det ut som att Älvkarleby är den enda plats som då kommer ha en bostadsmarknad i balans. Där planeras 40 lägenheter under år 2020. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen