Axelsberg får 19 nya höghus

/assets/img/mostphotos/jagnefaltmilton_flygbild_webb.jpg
Vision över området. Foto: Jägnefält Milton
 

I Axelsberg i södra Stockholm finns 19 höghus inplanerade på ett grönområde. Detta har mötts av protester och namnunderskrifter från de boende i området, rapporterar Dagens Nyheter.

Området Axelsberg ligger i stadsdelen Hägersten. Längs Selmedalsvägen planeras totalt 560 nya lägenheter uppdelat på 19 hus som kommer att bli fem till sju våningar höga. Vissa av de nya husen kommer placeras 18 meter från närliggande radhus. 


Byggplanerna har mött stort motstånd från de boende i Axelsberg. Det som upprör är främst att grönområdena bebyggs. Under våren har 130 synpunkter kommit in till staden och 200 namnunderskrifter har samlats in av de närboende.
– Om det här genomförs så kommer vi knappt att kunna se ett enda träd häromkring längre. Det kommer även att bli enorma problem med tunnelbanan, det är fullt redan nu, säger invånaren Håkan Sernbrant till Dagens Nyheter.


Det är inte bara de boende som kritiserat byggplanerna i Axelsberg. Även Naturskyddsföreningen menar att för mycket natur kommer försvinna och att naturområdet inte granskats ordentligt. De menar att det finns flera känsliga djur- och växtarter i området. Även Skönhetsrådet har varit negativa till planerna, då de menar att det “överlag är svårt att förstå vilket som är planens bärande idé”. 


I höst kommer en samrådsredogörelse presenteras för stadsbyggnadsnämnden. Därefter kommer en bearbetat detaljplan ut på samråd.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen