​Markanvisning i Solvallastaden till två JM-bolag

/assets/img/bilder_nyheter/solvalla_flygfoto.JPG
Flygbild över området för Solvallastaden. Källa: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret Stockholm
 

De två JM-bolagen Borätt och Seniorgården föreslås få mark anvisad för nyproduktion av bostadsrätter i Södra Solvallastaden, kvarter 23. Det framgår av ett utlåtande från Stockholms stads exploateringskontor.

I början av mars i år anvisade exploateringsnämnden mark till flera byggaktörer, inom kommunens del av projektet Södra Solvallastaden i Bällsta. Området ingår i den nya stadsdelen Solvallastaden som Bostadsrättsnytt tidigare skrivit om. Bland aktörerna finns HSB Bostad som fått markansvisning för 160 bostadsrätter för kvarter nummer 24, och BTH Bostad som får bygga 60 bostadsrättslägenheter i kvarter 14. En annan av aktörerna är Einar Mattsson som planerar att bygga 160 hyresrättslägenheter i kvarter 34. Tanken är att även en förskola ska byggas i området, inom kvarter 15.

Nu har det blivit dags att anvisa kvarter nummer 23, som är det sista kommunen har kvar att fördela. Kvarterets norra del ägs av Stockholms travsällskap. Stockholms stads exploateringskontor föreslår att exploateringsnämnden beviljar varsin markanvisning för bostäder i det sista kvarteret, till bolagen Borätt och Seniorgården som båda ingår i JM-koncernen.

I förslaget ingår att nämnden ska ge kontoret i uppdrag att teckna ett markanvisningsavtal i enlighet med utlåtandet. Totalt handlar det om nybyggnation av runt 270 lägenheter i flerbostadshus, där Seniorgården AB planerar att uppföra cirka 50 stycken och Borätt omkring 220. Alla lägenheterna föreslås bli bostadsrätter.

Enligt kontorets bedömning kommer arbetet med detaljplanen för projektet Södra Solvallastaden att pågå till andra kvartalet år 2022. Byggstart i området planeras till år 2024, med inflyttning under 2026.     

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen