Här planeras nya bostäder i Västerås

/assets/img/bilder_nyheter/boklok-diamanten-lagenheter-smahus-oversikt_.jpg
Översiktsillustration av de nya radhusen och lägenheterna, BoKlok Diamanten, Bäckby, Västerås. Bild: BoKlok
 

Byggnadsnämnden i Västerås stad hade nyligen sammanträde, och flera planer för projekt inom kategorin nyproduktion behandlades under mötet.

Vid Västerås byggnadsnämnds senaste sammanträde togs en del beslut om planer för nya lägenheter och radhus. Till exempel antogs en detaljplan för omkring 70 nya hyresrätter på fastigheten Älgen 1 inom stadsdelen Skallberget. Bygglov beviljades också för Brf Tee nr 4, som ansökt om att få bygga 20 radhus i fem längor i ett kvarter beläget i ett område kallat Älvkullen. Platsen ligger norr om golfbanan, öster om Skerikesvägen och har Norrleden i söder. Bebyggelsen består av fem radhuslängor i två plan, sammanlagt 20 lägenheter. Radhusen är tänkta att bli 120 kvadratmeter stora, uppdelat på fem rum i två plan.

Även bolaget BoKlok beviljades bygglov för radhus i bostadsrättsform, vilket Bostadsrättsnytt skrev om tidigare i veckan. Av byggnadsnämndens protokoll framgår att de ansökt om att få bygga 20 radhus i två längor, längs Diamantgatan och en mindre gata i öster. Radhusens fasader kommer att bestå av faluröd träpanel. Det står också att de ansökt om och beviljats bygglov för två flerbostadshus innehållande fyra våningar. De två husen planeras att uppföras utmed Smältverksgatan och Safirgatan.

Också Peab Bostad beviljades bygglov. Enligt deras ansökan handlar det om nybyggnad av 102 bostadsrätter i fyra flerbostadshus, på fastigheten Poseidon 1. Husens bruttoarea landar på 12 356 kvadratmeter. De ska uppföras inom kvarteret Poseidon som ligger vid Öster Mälarstrands allé. Byggnaden är tänkt att bli sex våningar hög i ena delen, medan den andra ska byggas i fyra våningar. Fasaderna får rödfärgad puts och mörkt tegel. Lägenheterna kommer att byggas i storlekarna ettor upp till och med fyror. I botten planeras det för 78 bilparkeringar.

På Peabs hemsida finns information om ytterligare nyproduktion i Västerås. I det kommande projektet Kvarteret Forntiden på Södra Bjurhovda planeras för drygt 100 nya bostadsrätter. Säljstart för projektets lägenheter har preliminärt satts till hösten 2019. Och i Gideonsberg pågår försäljningen av lägenheter tillhörande Brf Tegnérlunden. Totalt handlar det om 46 bostadsrätter. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen