Stockholm: Beslut fattat om högre VA-taxa

/assets/img/nu_blir_vi_svoa_www_805x394px_1.jpg
Pressbild Stockholm Vatten och Avfall
 

Enligt uppgift från SVOA har kommunfullmäktige beslutat om en betydande höjning av VA-taxan i Stockholm och Huddinge. Även avfallstaxan har blivit högre.

I oktober skrev Bostadsrättsnytt om att kommunägda bolaget Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) föreslagit en höjning av VA-taxan i Stockholm och Huddinge med 25 procent inför 2023, vilket kommunfullmäktige skulle fatta beslut om senare i år.

Enligt en uppdatering på SVOA:s hemsida ska kommunfullmäktige för Stockholm och Huddinge ha godkänt den föreslagna höjningen och nya taxor började gälla från och med den första december i år. Det framgår av SVOA:s hemsida.

Gällande flerbostadshus innebär höjningen ungefär 48 kronor i månaden per lägenhet, beräknat på en genomsnittlig fastighet med 15 lägenheter. Vidare har engångsavgiften som betalas vid nyanslutning till VA-nätet (anläggningsavgiften) blivit sju procent högre.

Avgiften för vatten och avlopp går till sådant som produktion av dricksvatten, underhåll av ledningsnätet, rening av avloppsvattnet, samt stora investeringar som just nu görs.

Även stadens miljöstyrande avfallstaxa, som införts i syfte att få till en miljöriktig och resurseffektiv avfallshantering, har höjts med i snitt 18 procent för flerbostadshus. Det motsvarar en kostnadsökning med 19 kronor för en genomsnittlig lägenhet. Hämtningen av utsorterat matavfall från flerbostadshus förblir fortsatt avgiftsfri.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen