Mål om hur brf utrett anmälda brister i lägenhet prövas i MÖD

/assets/img/bild_mod.png
Foto: Linda Myrin
 

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) ska pröva om en brf gjort tillräckligt för att utreda anmälda brister, rörande exempelvis ventilation och fukt, i en av föreningens lägenheter. Det rapporterar Mitt i.

Ett fall om hur en brf i Bromma, Stockholm, utrett anmälda brister rörande en lägenhet i föreningen ska prövas i mark- och miljööverdomstolen. Det skriver lokaltidningen Mitt i Bålsta/Upplands-bro.

Allt började med att en bostadsrättsinnehavare gjorde en anmälan till föreningen om upplevda problem med fukt, mögel, bristande ventilation och råttloppor i sin lägenhet, varpå föreningen gjorde en undersökning avseende fukt, ventilation och förekomsten av skadedjur.

Dock avhjälptes inte problemen och anmälaren vände sig därför till Stockholms stads miljöförvaltning. Där drogs slutsatsen att bostadsrättsföreningen behövde göra fler utredningar inom områdena ifråga, ett beslut som överklagades av föreningen.

Nästa instans att pröva fallet var länsstyrelsen som avvisade överklagan av beslutet. Efter det tog föreningen frågan vidare till mark- och miljödomstolen där föreningens utredning bedömdes vara tillräcklig.

Det höll dock inte miljönämnden i Stockholms stad med om och överklagade beslutet till mark- och miljööverdomstolen (MÖD) som nyligen meddelade prövningstillstånd.
– Det blir spännande att se vad mark- och miljööverdomstolen kommer fram till, säger miljöförvaltningens enhetschef Mirjam Adolfsson i en kommentar till Mitt i.

Även bostadsrättsföreningens ordförande får komma till tals i lokaltidningens artikel:
– Föreningen har gjort de saker som åligger föreningen. Vi har inga fler kommentarer, säger han. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen