Förslag om höjd VA-taxa i huvudstaden

/assets/img/9496577-washing-a-coffee-cup-1664876721.jpg
Foto: Gemena Communication / Mostphotos
 

I början av december 2022 kan VA-taxan i Stockholm och Huddinge öka betydligt, så även avfallstaxan. I alla fall om det senaste förslaget från kommunägda SVOA blir verklighet.

Inför 2023 vill kommunägda bolaget Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) höja VA-taxan i Stockholm och Huddinge med 25 procent. Ändringen föreslås börja gälla från den första december i år. Det står att läsa på bolagets hemsida.

Kommunfullmäktige ska ta ställning i frågan under hösten.
– När det gäller beslut om nya taxan väntas det att fattas i kommunfullmäktige för Stockholm och Huddinge under oktober eller november, säger SVOA:s kommunikatör Eleonor Björkman till Bostadsrättsnytt.

Gällande flerbostadshus innebär höjningen ungefär 48 kronor i månaden per lägenhet, beräknat på en genomsnittlig fastighet med 15 lägenheter. Vidare föreslås den engångsavgift som betalas vid nyanslutning till VA-nätet (anläggningsavgiften) bli sju procent högre från och med den första december i år.

Avgiften för vatten och avlopp går till sådant som produktion av dricksvatten, underhåll av ledningsnätet, rening av avloppsvattnet, samt stora investeringar som just nu görs.

Staden har också en miljöstyrande avfallstaxa med syfte att få till en miljöriktig och resurseffektiv avfallshantering. Den kan komma att höjas med i snitt 18 procent för flerbostadshus, med start första december 2022, vilket motsvarar en ökning med 19 kronor för en genomsnittlig lägenhet. Hämtningen av utsorterat matavfall från flerbostadshus föreslås fortsätta vara avgiftsfri.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen