Många anmälningar mot elbolag för avtalsbyten utan förvarning

/assets/img/51526101-elutag-med-ekonomi.jpg
Foto: Mostphotos
 

I år har betydligt fler konsumenter anmält elhandelsbolag till ARN jämfört med ifjol. I många fall har det handlat om kunder som bundits upp i nya, dyrare avtal utan förvarning. Det rapporterar SR.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har hittills i år fått in 274 anmälningar mot elhandelsbolag från konsumenter. Förra året uppgick antalet till 119 under samma period. Det rapporterar Sveriges Radio (SR). Av en genomgång som SR Ekot gjort framgår att många av anmälningarna rört bundna avtal som förlängts automatiskt, men där de nya kontraktet inneburit högre priser utan godkännande från kunderna. 

I över 30 fall har anmälningar riktats mot bolaget E.ON. Ett exempel som lyfts gäller en kund som hade ett elavtal med bindningstid till 2024, vilket bolaget sade upp utan att rådfråga kunden.

Konsumenten ifråga hade låtit utföra ett grävjobb vid sin sommarstuga och ska då ha fått hjälp av E.ON med att koppla ur strömmen, för att arbetet skulle kunna utföras på ett säkert sätt. När strömmen efter några månader kopplades in igen fick kunden information om att det var dags att teckna ett nytt avtal, trots att han redan hade ett bundet fastprisavtal fram till 2024 på 42 öre per kilowattimme.
– Dom hävdade att i och med att vi var bortkopplade mer än två månader så fanns det nån praxis, att när man bryter strömmen så sägs det upp, förklarar den berörda kunden för SR Ekot.

I samma inslag hävdar E.ON:s marknadschef Sofie Bredinger bland annat att bolaget sedan i mars 2022 inte längre förlänger kunders fastprisavtal automatiskt.

Även Studio Ett i SR har sänt ett inslag i ämnet och belyst fallet med konsumenten som fick sitt fastprisavtal brutet. Där framgår att elpriset i det elområde där sommarstugan finns låg på 406 öre per kilowattimme i augusti, med rörligt avtal.

Vidare intervjuas Thomas Björkström, vd för Konsumenternas Energimarknadsbyrå, som berättar att han inte förvånas över att anmälningarna till ARN ökar.
– Nej, jag blir inte förvånad. Vi känner igen den bilden själva också. Det är fler anmälningar nu när priserna stigit än tidigare tyvärr, säger han till Studio Ett.

Thomas Björkström förtydligar att det verkar finnas en koppling mellan stigande priser och antalet anmälningar.
– Det ser ju ut så i alla fall när vi pratar med konsumenterna tycker jag. Till exempel så förekommer det ju klagomål om överlåtelse utav elavtal från en elhandlare till en annan till sämre villkor.

Byrån ska ha fått in klagomål från konsumenter om att de inte fått den information de haft rätt till när fastprisavtal löpt ut, vilket gjort att de fått ett sämre pris än nödvändigt.

Gällande statistiken som Ekot tagit fram så finns det ett elhandelsbolag som sticker ut avseende antalet anmälningar till ARN och det är E.ON. Bolagets elhandelschef Sofie Bredinger ger en kommentar om vad det kan bero på:
– Vår analys till att vi sticker ut, det är för att vi på E.ON har en väldigt stor majoritet av våra kunder just i elområde fyra där också de mest extrema prisutvecklingarna har varit, säger hon till Studio Ett.

En slutsats Sofie Bredinger drar, efter att bolaget gått igenom en del av anmälningarna som kommit in till ARN, är att det ofta rört sådant som automatförlängning av fastprisavtal för elhandel.

Hon tillägger också att bolaget har som policy att uppmana kunder de hamnar i tvist med att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, samt att E.ON alltid följer ARN:s rekommendationer och håller avtal de har slutit kopplat till prisnivåer.

Inslaget avrundas med att Konsumenternas Thomas Björkström upplyser om att det är elhandlaren som har bevisbördan för ett avtals giltighet och för innehållet i avtalet, även när avtal ingåtts per telefon. Kunder som vill bestrida en faktura rekommenderas att göra det skriftligen via mejl. Den del av fakturan som det finns fog för ska man betala, och resterande del kan bestridas.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen