Regeringen föreslår ett högkostnadsskydd för elpriser

/assets/img/220817-presstraff-(3).jpg.icebtlzimukjbzfjybma.-gc6mbqsnj.jpg
Pressträff 17 augusti med finansminister Mikael Damberg, statsminister Magdalena Andersson och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
 

Ett högkostnadsskydd för elpriser med minst 30 miljarder kronor i återbäring till hushållen. Det föreslog statsminister Magdalena Andersson nyligen under en pressträff.

Den 17 augusti höll regeringen en direktsänd pressträff där ett nytt förslag om högkostnadsskydd för elpriser presenterades. På plats fanns statsminister Magdalena Andersson, finansminister Mikael Damberg och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Magdalena Andersson inledde med att konstatera att elpriserna legat högt sedan förra hösten och att många hushåll fick en chock när elräkningen kom i vintras.
– Vad gäller energisektorn så är ju faktum det att vi har något som i det närmaste liknar en krigsekonomi. Vi har el och gaspriser på en nivå som vi aldrig har sett tidigare.

I syfte att underlätta för svenska hushåll föreslår regeringen att ett högkostnadsskydd införs som ska anpassas efter nivån på elpriset.
– Vi vill införa ett högkostnadspris för elpriser, och det här handlar om minst 30 miljarder i återbäring till hushållen och detta ska ske så fort det är praktiskt möjligt. Och ju högre elpriserna blir desto större belopp kommer det att handla om, förklarade Magdalena Andersson.

Av en powerpoint-presentation under pressträffen framgick att det totalt är 60 miljarder kronor som ska återföras på kort sikt. Minst 30 av dessa miljarder är tänkta att avsättas för svenska hushåll som drabbats av höga elpriser. Och även svenska företag kan omfattas av högkostnadsskyddet. Regeringen öppnar också för att totalsumman som återförs kan bli högre än 60 miljarder kronor, beroende på hur höga elpriserna blir.

Bakgrunden till initiativet är att marknaden inte är skapad för så extrema situationer som den rådande. Högkostnadsskyddet som föreslås uppges innebära ungefär tre gånger så stor elpriskompensation som ifjol, den som betalades ut i vintras också. Enligt statsministern är den dubbelt så stor som det som partiet Moderaterna pratat om, ett parti som enligt dess hemsida nyligen föreslagit ett tillfälligt högkostnadsskydd för privata elkunder vintern 2022/2023, där staten går in och tar kostnaden över en viss elprisnivå.

I ett tidigare pressmeddelande gick regeringen ut med att den då aktuella elpriskompensationen till hushåll uppgick till totalt nära sju miljarder kronor. Ett hushåll kunde då maximalt få 6 000 kronor i ersättning för perioden december 2021–februari 2022, förutsatt att deras elförbrukning översteg 2000 kilowattimmar per månad.

Mer konkret så innebär regeringens typ av högkostnadsskydd att flaskhalsintäkter som kommer in till myndigheten Svenska kraftnät, ska gå tillbaka till de som stått för dessa avgifter eller kommer att betala dem. Det ska ske antingen genom återbäring, sänkta elpriser eller motköp.

När finansminister Mikael Damberg fick ordet berättade han att de inte föreslår något tak för högkostnadsskyddet och att det handlar om en löpande åtgärd som inte blir tidsbegränsad, till skillnad från elpriskompensationen för 2021.

Under pressträffen inflikade energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar att det är reglerat av EU hur flaskhalsintäkter får användas. I början av året inledde regeringen ett arbete mot EU för en utvidgning av regelverket ifråga, vilket uppges ha varit framgångsrikt. Han berättade att det ser ut att finnas en öppning för att medlen kan användas för nödåtgärder riktade till slutkonsumenter.

Mikael Damberg poängterade att regeringen inte sagt att det endast ska gälla en viss typ av elkonsumenter och att återbetalningen ska beräknas utifrån kostnad, inte förbrukning.

I slutet av pressträffen fick journalister ställa frågor om regeringens förslag. En fråga handlade om när svenska hushåll kan få ersättning genom detta högkostnadsskydd. På det svarade Magdalena Andersson att hushållen kan få pengar i vinter. 


Svenska kraftnät ska, på uppdrag av regeringen, lämna in ett bearbetat förslag på högkostnadsskydd till Energimarknadsinspektionen senast den femtonde november i år.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen