Högre elnätsavgifter och stora prisskillnader i landet

/assets/img/21244577-high-resistance-to-electric-networks.jpg
Foto: Oleksandr Gorbach / Mostphotos
 

Ifjol sjönk elnätsavgifterna i landet tillfälligt för att i år börja stiga igen och priserna varierar stort beroende på var i landet man bor. Det visar en kartläggning som Nils Holgerssongruppen gjort.

I år har priserna för elnät ökat med i snitt 2,5 procent jämfört med ifjol, enligt Nils Holgerssongruppens senaste kartläggning av elnätsavgifterna. Uppgången bedöms vara kännbar för hushållen trots att konsumentprisindex (KPI) ökat betydligt mer under samma period; med sex procent.

Kartläggningen visar också att priset kan skilja sig rejält beroende på var i landet man bor. Mellan den dyraste och billigaste kommunen skiljer det över 3 500 kronor per lägenhet och år.
– Det inte rimligt att elnätsavgiften ska skilja så mycket beroende på var du bor. Som konsument kan du inte välja elnätsbolag och för många står elnätsavgiften för mer än hälften av den totala elkostnaden. Därför är det av största vikt att avgiften sätts på ett transparent och förutsägbart sätt, säger gruppens ordförande Mari-Louise Persson i ett pressmeddelande.

Kommunen med det högsta elnätspriset är Berg i Jämtland med 5 161 kronor per lägenhet och år. Lägst elnätspris återfinns i Mölndal i Göteborg där motsvarande notering landar på 1 624 kronor.

Bland de tre största elnätsbolagen i Sverige var Vattenfall det enda som lämnade avgifterna oförändrade vid årsskiftet, medan både Eon och Ellevio gjorde uppjusteringar i majoriteten av sina prisområden.

Kartläggningen av elnätsavgifterna ingår som en del av rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”, där en typlägenhet i en fiktiv bostadsfastighet förflyttas genom landets 290 kommuner. Sedan jämförs kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning på kommunal nivå.

Typlägenheten har tilldelats ett 16A säkringsabonnemang och en årlig elförbrukning på 2 300 kilowattimmar. Den energiskatt på el som funnits med på fakturan från elnätsbolag sedan 2018 har inte ingått i beräkningen.

Nils Holgerssongruppen utgörs av Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen