Göteborg: Fastighetsägare i gemensam satsning på återbruk

/assets/img/brf-viva.png
 

Nära 40 fastighetsägare i Göteborg, både privata och offentliga, går samman för att öka återbruk och cirkulära lösningar i staden. Detta enligt ett pressmeddelande från Riksbyggen som är en av aktörerna.

Den andra maj i år undertecknade Göteborgs Stad och nära 40 offentliga och privata fastighetsägare en avsiktsförklaring om cirkulärt byggande. Tanken är att skapa en fungerande marknad för återbruk av material i staden. När kommunala fastighetsägare bygger om eller bygger nytt ska de exempelvis i första hand välja cirkulära lösningar, som att återbruka material.

En av de deltagande aktörerna är Riksbyggen som sedan tidigare har hållbara Brf Viva i gång i Göteborg, och ett kommande projekt vid namn Brf Gibraltar. Båda satsningarna ligger inom ramen för det tvärvetenskapliga projektet Positive Footprint Housing för innovativ och hållbar bostadsutveckling.
– För Riksbyggens del är det självklart att vara en av aktörerna som vill vara med och driva ökat återbruk och cirkulära lösningar, säger Anders Johansson som är biträdande marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad i ett pressmeddelande från bolaget.

Där framgår också att fastighets- och byggsektorn står för omkring en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och för runt en tredjedel av det totala avfallet i landet. Detta samtidigt som andelen bygg- och inredningsmaterial som återvinns idag är “försvinnande liten”. Mot den bakgrunden vill kommunen och fastighetsbranschen i Göteborg nu öka omställningstakten betydligt.

Planen är att en väl utvecklad återbruksmarknad ska vara etablerad år 2025, med ett större antal mellanlager för återbruksmaterial, nya aktörer och betydligt fler produkter och tjänster för cirkulär byggnation än i dagsläget. Göteborgs Stad har som mål att CO2-utsläppen från bygg- och anläggningsprojekt i kommunens regi ska minska med 90 procent till år 2030.
– Göteborg strävar mot ett klimatavtryck nära noll 2030 och att fortsätta minska CO2-utsläppen från stadens bygg- och anläggningsprojekt är viktigt. Att tillsammans med branschen utveckla kunskapen om cirkulärt byggande visar stadens ambition att gå före och bidra till klimatomställningen, säger byggnadsnämndens ordförande Hampus Magnusson i pressmeddelandet.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen