Många stockholmare vill ha utökad sopsortering vid bostaden

/assets/img/25183787-sopor.jpg
Sopstation vid flerbostadshus i Sverige. Foto: Mostphotos
 

Bland stockholmare i bostads- och hyresrätter är det många som skulle vilja ha förnybar el, utökad sopsorteing och grovsoprum vid bostaden. Detta enligt en ny rapport från Fastighetsägarna Stockholm på temat klimat och bostad.

Fastighetsägarna Stockholm har undersökt stockholmares engagemang och beteenden kopplat till klimatet. Resultaten presenteras i rapporten ”Klimatet, hemmet och jag” som tagits fram i samarbete med Grasp Insights.

Bland annat framgår att en stor del av de som bor i bostadsrätter eller hyresrätter i Stockholms län, skulle vilja att deras bostadshus drevs av el från förnybara energikällor. Utökad sopsortering och grovsoprum i anslutning till bostaden ligger också högt upp på listan. 

Efterfrågade klimatåtgärder, topp 5

1. Förnybara energikällor som driver vårt hus (36 procent)

2. Goda sopsorteringsmöjligheter (35 procent)

3. Ett grovsoprum (33 procent)

4. Möjlighet att ladda elbilar (32 procent)

5. Odlingsmöjligheter (29 procent)

De fem mest efterfrågade klimatåtgärderna med koppling till bostadshuset, baserat på svar från tillfrågade stockholmare i slutet av 2021. Källa: Fastighetsägarna Stockholms rapport ”Klimatet, hemmet och jag”

Pressbild Fastighetsägarna Pressbild Fastighetsägarna

Rapporten visar också att runt hälften av de boende sorterar ut sitt matavfall, något som verkar vara vanligare bland bostadsrättsinnehavare än hyresgäster. Och något som många boende irriterar sig på är dålig isolering och felaktig sopsortering.

När det kommer till vem som ska ta klimatansvar för bostadshuset anser de flesta i hyresrätt att den frågan ligger på hyresvärdens bord. Bland bostadsrättsinnehavare uppgav fyra av tio  att det är ett gemensamt ansvar, samtidigt som en lika stor andel svarade att ansvaret ligger på brf-styrelsen.

Vidare tycker fler yngre boende än äldre att det är viktigt att bo i ett klimatanpassat hus. Runt hälften av de i åldern 20-30 uppgav att de har en önskan om att göra det, medan endast 16 procent i gruppen 61-75 år svarade så. 

Undersökningen som ligger till grund för rapporten genomfördes i slutet av 2021. Till exempel uppges en webbenkät ha besvarats av drygt 1 000 stockholmare i åldrarna 20-75. Av dessa var 51 procent boende i hyresrätt inom Stockholms län och 49 procent i bostadsrätt. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen