Solceller på husfasader – en kostnadseffektiv lösning

/assets/img/solceller_hsb_living_lab.png
Fasadintegrerade solceller på HSB Living Lab i Göteborg. Pressbild HSB
 

Enligt en studie från HSB Living Lab behöver det inte vara dyrare att klä husfasader i solceller än i traditionella fasadmaterial. Och klimatavtrycket vid tillverkningen av solcellerna kan kompenseras av energin som de genererar.

Att klä husfasader i solceller kan vara lika kostnadseffektivt som att använda traditionella fasadmaterial. Det visar resultaten från en studie som gjorts av HSB Living Lab, ett laboratorium i Göteborg för utveckling av framtidens bostäder. Detta enligt ett pressmeddelande från kooperativa bostadsföretaget HSB.

I laboratoriemiljön har HSB tillsammans med teknikkonsultbolaget Bengt Dahlgren undersökt förutsättningarna för att använda solceller som fasadmaterial, så kallade byggnadsintegrerade solceller. Bland annat har de studerat vilken klimatpåverkan solceller har jämfört med andra fasadmaterial.

Resultaten visar att tillverkningen av solceller genererar ett högre klimatavtryck än andra material. Men över en period på 25 år kan solcellernas påverkan kompenseras av att de producerar egen el.
– I och med att solcellerna producerar egen el under hela den tiden så undviker man också sämre el på marknaden. Det väger upp klimatavtrycket vid tillverkningen, säger konsulten Gerda Ingelhag på Bengt Dahlgren i pressmeddelandet.

Mest el visade sig solceller i söderlägen producera.
– Placerar man panelerna på söderfasad fås bäst förutsättningar att göra klimatbesparingar. Men sitter de åt öst eller väst så blir elproduktionen lägre, och för vissa solceller blir det så att den klimatpåverkan som tillförs vid produktion fortfarande blir lite högre än den som kan undvikas, fortsätter Gerda Ingelhag.

Annat som påverkade slutresultatet var i vilket land solcellerna hade tillverkats. Klimatpåverkan var betydligt lägre om de tillverkats i Norden än i till exempel Kina, inte bara på grund av distansen för transporter.
– Klimatavtrycket handlar mycket om vilken energi man använder när man tillverkar solcellen. Om energin i ett tillverkningsland blir mer förnybar, så kommer produkten som tillverkas att få en lägre klimatpåverkan, avslutar Gerda Ingelhag.

Sammantaget visar resultaten från undersökningen att byggnadsintegrerade solceller på sikt oftast är ett bättre alternativ än traditionella tak- eller fasadmaterial.
– Utvecklingen inom området går snabbt och vi ville undersöka om byggnadsintegrerade solceller är ett bra alternativ till mer traditionella fasadmaterial ur ett hållbarhetsperspektiv. På HSB Living Lab består taket och fasaden till stor del av solceller, och vi har redan sett att det kan vara en lika kostnadseffektiv lösning som traditionella fasadmaterial, säger HSB Living Labs projektchef Emma Sarin i  pressmeddelandet. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen