Sveriges elområden utreds

/assets/img/mostphotos/47563733-power-line-in-the-landscape.jpg
Foto: Bertil Bernadsson/Mostphotos
 

Systemet med att ha olika elområden i Sverige skulle jämna ut elförsörjningen men har istället lett till rekordhögt elpris i landets södra delar. Nu vill energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman att områdena utreds, enligt Dagens Nyheter.

I Sverige finns fyra elområden sedan 2011 och tanken var att det här skulle ge en mer jämn elförsörjning.  I elområde 4, som täcker majoriteten av de södra delarna av landet, är elpriserna nu rekordhöga. 


Dagens Nyheter (DN) skriver att Anders Ygeman (S) nu vill förändra områdena. 

– Så här långt kan man konstatera att södra Sveriges elkonsumenter har fått betala mer och det har inte lett till att storskalig elproduktion har etablerats i de områden som behöver det. Så frågan är om de fyller sitt syfte, säger han till tidningen. 


Sveriges kraftnät har påbörjat en utredning av elområdena som ska vara klar 2023. Ett förslag är att slå ihop elområde 3 och 4. Det finns även de som vill ta bort områdena helt. 

– Idén om utjämning har visat sig vara fel så det bästa vore att slopa elområden. De flesta länder i EU har inte elområden utan det är bara vi och Danmark, säger Per Tryding på Sydsvenska handelskammaren till DN. 


Enligt Anders Ygeman finns det svårigheter med att ta bort elområdena då det i grunden är ett beslut från EU. Om elområdena tas bort kan Sverige dras inför EU-domstolen. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen