Ny tjänst från Riksbyggen för lägre energiförbrukning i brf-hus

/assets/img/riksbyggen-energi-tjanst.png
Pressbild Riksbyggen
 

Fastighetsförvaltaren Riksbyggen erbjuder nu en ny tjänst för optimerad energianvändning i brf-fastigheter. Med den uppges förbrukningen kunna sänkas med mellan 20-50 procent, enligt ett pressmeddelande från förvaltaren.

Nu har fastighetsförvaltaren Riksbyggen tagit fram en ny tjänst inom energiförvaltning av brf-fastigheter. Den kallas för Energiförvaltning och går ut på att en energiingenjör optimerar energianvändningen i respektive fastighet för att den ska bli så effektiv och låg som möjligt, utifrån varje förenings ekonomiska förutsättningar. På så sätt ska det gå att få ned förbrukningen med mellan 20-50 procent.

Av ett pressmeddelande från förvaltaren framgår att den potentiella energibesparingen för de 100 kunder som hittills identifierats, sammantaget uppgår till 50 miljoner kilowattimmar per år. Det ska motsvara den årliga energianvändningen för 3 000 villor.

En lösning för att få ned elförbrukningen kan vara injusterade värmesystem som håller inomhustemperaturen på en jämn nivå. 
– Injustering av värmesystemet minskar både kostnader och miljöbelastning samtidigt som de boende får en jämnare temperatur inomhus. Det som händer när temperaturen skiljer mellan lägenheterna är att fastighetsägaren behöver öka energiflödet, för att de som har det kallast ska få det drägligt, säger Riksbyggens miljö- och energichef Mari-Louise Persson i pressmeddelandet.

Om samtliga av Riksbyggens 4 000 bostadsrättskunder använde förvaltarens nya tjänst skulle den totala energibesparingen kunna landa på en miljon megawattimmar om året, eller ungefär så mycket energi som årligen går åt till alla flerbostadshus i Uppsala län.

Pressmeddelandet innehåller också en del med lite tips på hur man som boende kan förbättra inomhusklimatet på egen hand. Till exempel föreslås en möblering som inte täcker element, kort och effektiv vädring av rum, samt att lämna friskluftsventilen öppen. 

Där framgår vidare att Folkhälsomyndigheten rekommenderar en inomhustemperatur på mellan 20-24 grader, och att temperaturen inte långvarigt bör vara lägre än 18 grader då det kan medföra hälsorisker.

Riksbyggen är ett bolag med verksamhet inom både fastighetsförvaltning och bostadsutveckling.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen